PD

รับทำวิจัย,ให้คำปรึกษาการรับทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ทุกขั้นตอน,รับวิเคราะห์ข้อมูล, รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS , SAS , AMOS , LISREL , PLS , STATA และ EVIEWรับเขียนบทความและตีพิมพ์บทความต่างประเทศและในประเทศ เช่น isi scopus รับเขียนแผนธุรกิจและวิเคราะห์โครงการ ภาษไทยและอังกฤษ

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS เทคนิคการวิเคราะห์แบบสอบถาม การใช้ SPSS สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS  จากประสบการณ์ รับวิเคราะห์ SPSS รับวิเคราะห์สถิติ ด้วย SPSS สามารถสรุปทคนิคที่สำคัญที่ควรรู้ สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย SPSS ดังนี้ การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS: การกําหนดชื่อตัวแปร  ตัวแปร คือ การกําหนดชื่อเพื่อเรียกแทนข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ สําหรับโปรแกรม SPSS สามารถกําหนดชื่อตัวแปรเปPนภาษาไทยได้ เพียงแต่ต้องให้กระชับและได้ใจความ 1. ชื่อตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยอักษร ความยาวไม่เกิน 64 อักษร 2. หลังตัวอักษรตัวแรกอาจตามด้วยตัวเลข จุด หรือสัญลักษณ์พิเศษได้ ได 3. สัญลักษณ์พิเศษ ต่อไปนี้ ในการตั้งชื่อตัวแปร !, ?, ‘, * 4. ตัวแปรต้องไมลงท้ายด้วย “.” (จุด) และควรหลีกเลี่ยงการใช้ “_” (ขีดล่าง) เป็นอักษรตัวสุดท้าย 5. […]

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS Read More »

รับปรึกษางานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก

รับปรึกษาการทำงานวิจัย ปรึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก Dissertation  Thesis Indepedent Stauy(IS) รับปรึกษางานวิจัย  ให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ (Master Thesis) ปรึกษา ช่วยเหลือ การทำวิจัยปริญญาเอก ดุษฎีนิพนธ์ โดยทีมนักวิจัยมืออาชีพ ประสบการณ์การช่วยเหลือ ที่ปรึกษาการทำวิจัย ช่วยเหลือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย แบบผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาทุกขั้นตอน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มากกว่า 15 ปี ผลงานมากกว่า 3,000 เล่ม  We can say that we are one of the first teams to provide research services , Research and Dissertation Consultant and Analyzing

รับปรึกษางานวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก Read More »

รับเขียนบทความวิจัย จ้างเขียนบทความวิชาการ สำหรับตีพิมพ์วารสารวิชาการ

รับเขียนบทความวิจัย จ้างเขียนบทความ บทความวิจัย บริการบทความวิจัย รับเขียนบทความวิชาการ รับเขียนบทความ ทุกประเภท เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ ศูนย์ให้บริการงานวิจัย มาตรฐานระดับสากล รับเขียนบทความวิจัย จ้างเขียนบทความ บทความวิจัย ภาษาอังกฤษ รับเขียนบทความวิชาการ คุณภาพอันดับ 1 ประสบการณ์กว่า 17 ปี รับเขียนบทความวิจัย รับเขียนบทความวิชาการ รับแก้ไขบทความวิจัย  รับแก้ไขบทความวิชาการ  รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ทุกสาขา รับเขียนบทความตีพิมพ์ วารสารวิชาการในประเทศ เช่น TCI1 TCI2 และ TCI3  รับเขียนบทความ  สำหรับตีพิมพ์วารสารวิชาการในต่างประเทศ เช่น SCOPUS และ ISI ทุกสาขา บทความวิจัย (article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้อ่าน เนื้อหาการนำเสนอจากข้อมูลจริง  ไม่ใช่เรื่องที่มีการปรุงแต่ง หรือ คิดขึ้นจากจินตนาการ บทความวิจัยโดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นข้อเขียนขนาดสั้น เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย แต่มีลักษณะต่างจากรายงานการวิจัย

รับเขียนบทความวิจัย จ้างเขียนบทความวิชาการ สำหรับตีพิมพ์วารสารวิชาการ Read More »

การใช้AIในการทำวิจัย

การใช้AIในการทำวิจัย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจะต้องเร่งปรับตัวพัฒนาให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง การใช้AIในการทำวิจัย การประยุกต์ใช้งาน AI กับงานด้านต่างๆ แทนมนุษย์สามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือบางงานสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์ รวมทั้ง การใช้AIทำงานด้านวิจัย เช่นเดียวกัน ดังนั้นนักวิจัย นักศึกษาที่ต้องทำวิจัย ที่ต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเร่งทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน AI โดยผู้เริ่มต้นย่อมได้รับประโยชน์  นอกจากนี้องค์กรน้อยใหญ่ยังสามารถใช้ AI สำหรับพัฒนาการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างมูลค่า พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยทั่วไป ปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในงานวิจัย จะมีความเกี่ยวข้องกับ Generative Artificial Intelligence (GenAI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติ  ด้วยการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ (natural-language conversational interfaces) เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลที่ถูกป้อน (prompt) (UNESCO, 2023) โดย GenAI ที่เป็นที่รู้จักกันดี และทำให้เกิดกระแสการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานเขียนต่าง ๆ ก็คือ Chat GPT ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานรายเดือน

การใช้AIในการทำวิจัย Read More »

เทคนิควิจัยปริญญาโท

เทคนิควิจัยปริญญาโท คู่มือ เคล็ดลับ เทคนิควิจัยปริญญาโท ให้สำเร็จ A+ การเรียนในระดับปริญญาโท รวมทั้งระดับปริญญาเอก นอกจากจะต้องผ่านการเล่าเรียนเนื้อหา รายวิชา ให้ครบตามโครงสร้างที่คณะ และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด  นักศึกษา / นิสิต ระดับปริญญาโท หรือมหาบัณฑิต จะต้องผ่านการทำวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับ ความรู้ ความสามารถของมหาบัณฑิตได้มากกว่าการศึกษาเล่าเรียนรายวิชาต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการทำวิจัยระดับปริญญาโทนี้  นิสิตนักศึกษาหลายท่านอาจมองว่าเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องท้าทาย แต่จำนวนมากที่คิดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคอันใหญ่หลวง ดังนั้น บทความนี้จะนำเสนอ เทคนิควิจัยปริญญาโท หรืออาจเรียกว่าเป็นเคล็ดลับ หรือคู่มือสำหรับผู้สนใจได้ในระดับหนึ่ง  5เทคนิควิจัยปริญญาโท จากที่ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ที่ปรึกษาวิจัยทั้งระดับปริญญาโท รับทำวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบการช่วยเหลือนักศึกษา และวิจัยปริญญาเอก รวมไปถึงการทำบทความวิชาการประเภทต่างๆ เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปเทคนิคสำคัญสำหรับการทำวิจัยปริญญาโท ให้ประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังต่อไปนี้ 1.สำรวจความชอบ , ความชอบในที่นี้ต้องเป็นความชอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนในระดับปริญญาโท เช่น นักศึกษาที่เรียนด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  อาจจะพิจารณาว่าตัวเองมีความถนัด สนใจ หรือชอบเนื้อหาด้านใด โดยอาจจะสนใจด้านตลาดทุน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้

เทคนิควิจัยปริญญาโท Read More »

เหตุผลที่ต้องทำวิจัย

เหตุผลที่ต้องทำวิจัย ทำไมต้องทำวิจัย วิจัยในบทความนี้ จะหมายถึง วิจัยที่ต้องทำเพื่อให้สำเร็จการทำผลงานตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน ของคณะต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีทั้งวิจัยระดับปริญญาตรี มักเรียกว่าปริญญานิพนธ์ หรือ โปรเจคจบ  ส่วนวิจัยในระดับปริญญาโท จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ , กลุ่มที่1 คือ  วิทยานิพนธ์ (Thesis) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีหน่วยกิตค่อนข้างมากคือ 12 หน่วยกิต (credit) และ กลุ่มที่2 ได้แก่ ค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ภาคนิพนธ์ (Term Paper) หรือปัญหาพิเศษ ซึ่งกลุ่มที่2 นี้โดยทั่วไปจะมี 6 หน่วยกิต หรือบางคณะ บางมหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็นการทำงาน 2 ครั้ง เรียกว่า workshop1 และ workshop2 ซึ่งจะมีอย่างละ 3 หน่วยกิต สำหรับ เหตุผลที่ต้องทำวิจัย หรือ ทำไมต้องทำวินจัย 

เหตุผลที่ต้องทำวิจัย Read More »

รับสืบค้นกฎหมาย จ้างสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ

รับสืบค้นกฎหมาย จ้างสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ รับค้นกฎหมายไทย  สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ ทีมวิจัยมืออาชีพด้านกฎหมาย ให้บริการ รับสืบค้นกฎหมาย  รับสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ สืบค้นกฎหมายไทย กฎหมายยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และในเอเชีย  กฎหมายเปรียบเทียบระบบ Common Lawและ Civil Law บริการ รับสืบค้นกฎหมาย ปรึกษา หัวข้อวิจัยกฎหมาย สืบค้นกฎหมายไทย จ้างสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ  รับสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายออสเตรเลีย กฎหมายเยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น  พร้อมแปลและเรียงเรียงสำหรับประกอบการทำวิจัย วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก ค้นคว้าอิสระ สาขากฎหมาย  กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน/ปกครอง กฎหมายธุรกิจ บริหารงานยุติธรรม เป็นต้น แนวทางการให้บริการสืบค้นกฎหมาย รับค้นกฎหมายไทย จ้างสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ  ผู้ใช้บริการ สามารถกำหนดขอบเขตของกฎหมายที่ต้องการ  จ้างสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดอิเล็กทรอนิกส์  วิธีพิจารณาคดีการคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าไม่ปลอดภัย  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้  การสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ

รับสืบค้นกฎหมาย จ้างสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ Read More »

วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในสาขารัฐศาสตร์  หรือรัฐศาสตร์การทูต รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง ๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของกลุ่มสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกัน หรือกลุ่มคนไทยด้วยกันในประเทศไทย ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนลาวถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลก (อ้างอิง1) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์การทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตพรมแดนของรัฐ   มีลักษณะที่สามารถจำแนกความแตกต่างกัน ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจกระทำอย่างเป็นทางการโดยรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ชอบธรรมของรัฐ เช่นการประชุมสุดยอด การดำเนินการทางการฑูต การแถลงการณ์ประท้วง การยื่นประท้วงต่อองค์การสหประชาชาติ หรืออาจเป็นการกระทำไม่เป็นทางการ เช่น การก่อการร้าย การกระทำจารกรรม การโจมตีประเทศหนึ่งโดยสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กระทำการในนามของรัฐ เป็นต้น

วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Read More »

การทำวิจัยสื่อสารมวลชน

การทำวิจัยสื่อสารมวลชน แนวคิด เทคนิค การออกแบบ  การทำวิจัยสื่อสารมวลชน การทำวิจัยสื่อสารมวลชน   ควรเริ่มต้นจาก ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ด้านสื่อสารมวลชนเป็นอันดับแรก  หลังจากนั้นจึงเป็นการทำความเข้าใจกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยเบื้องต้น สำหรับงานวิจัยด้านการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน  ซึ่งต้องสามารถทำการออกแบบงานวิจัย การกำหนดและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่ถูกต้อง  ตลอดจนกรรมวิธีทางข้อมูล การนำเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล และองค์ประกอบการนำเสนอรายงานการวิจัย  เพื่อนำความที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากรายงานการวิจัย   ขอบเขตงานวิจัยด้านสื่อสารมวลชน การศึกษาสภาพ/ปัญหา/ความต้องการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ การศึกษาการใช้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศ การประเมินการใช้งานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลดรรชนี การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร/หนังสือ/ละคร การวิเคราะห์ระบบจัดการสารนิเทศ การศึกษาการใช้สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยสื่อสารมวลชน 1. Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates in Thailand 2. อิทธิพลของ ปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า

การทำวิจัยสื่อสารมวลชน Read More »

การทำวิจัยนิเทศศาสตร์

การทำวิจัยนิเทศศาสตร์ การทำวิจัยนิเทศศาสตร์  หรืองานวิจัยด้านสื่อสารมวลชน เริ่มกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 เป็นต้นมา  ซึ่งในอดีตมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่   ตลอดจนอิทธิพลของสื่อในมิติต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลขนมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เห็นพัฒนาการของสื่อตลอดจนอิทธิพลของสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความสำคัญของ การทำวิจัยนิเทศศาสตร์ เทศศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งที่มีการมุ่งเน้นโครงการไปที่กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ มากกว่าการดำเนินการวิจัย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแนวทางการดำเนินโครงการจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา วิทยุ หรือการสร้างสรรค์รายการได้มีการนำวิจัยเข้ามาใช้ร่วมกับการผลิตสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ทำให้แนวทางการทำวิจัยสายนิเทศเป็นมากกว่าการเรียนรู้ผลงานวิจัยแล้วจบไป แต่ทำให้แนวทางในระเบียบวิธีมีความหลากหลายมากขึ้น หัวข้องานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ การศึกษาสภาพ/ปัญหา/ความต้องการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ การศึกษาการใช้บริการ ระบบสืบค้นสารสนเทศ การประเมินการใช้งาน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลดรรชนี การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร/หนังสือ/ละคร การวิเคราะห์ระบบ การจัดการสารนิเทศ การศึกษา การใช้สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้สภาพการแข่งขันของสื่อมวลชนในปัจจุบันมีสูง  กลุ่มผู้รับสารมีขนาดใหญ่มากขึ้น  ระบบการผลิตสื่อมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อการผลิตเนื้อหา การสร้างสรรค์สื่อ  และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงหรือกลุ่มผู้ผลิตสื่อจึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำในการลดความเสี่ยง  ในการที่จะตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องใด ๆ ในองค์กร การวิจัยทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จึงมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยที่เกิดขึ้นย่อมสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  โดยสรุปได้  ดังนี้ 1.    เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากผลการวิจัยทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ระกอบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.    เพื่อการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร

การทำวิจัยนิเทศศาสตร์ Read More »

รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์

รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์ การวิจัยนิเทศศาสตร์ คือ กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ ที่มีระบบระเบียบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน การวิจัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพแขนงต่าง ๆ รวมทั้งงาน ด้านการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็ นยุคของ “สังคมข่าวสาร” นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของการสื่อสารในฐานะกลไกหลักประการหนึ่งของสังคม ในขณะเดียวกันวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและงานทางด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การข่าว การสื่อสารมวลชน เป็นต้น ก็เป็ นวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน ดังนั้นการวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ประโยชน์ของการทำวิจัยนิเทศศาสตร์ รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์  นำมาใช้ในการประเมินกระบวนการสื่อสาร หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อทราบถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสารในแต่ละครั้ง  ใช้ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่ทำอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการแก้ไขดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ใช้เพื่อการวางแผนในการดำเนินงานทางด้านการสื่อสารหรือทางด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและมีข้อเท็จจริงที่เป็ นปรากฏการณ์ทางสังคม ทางสภาพแวดล้อมจริง 

รับทำวิจัยนิเทศศาสตร์ Read More »

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา แนวคิด เทคนิค ตัวอย่าง การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา มีแนวคิดและกระบวนการทำวิจัยเช่นเดียวกันกับการทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ทั่วไป นั่นคือ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1) การกำหนดปัญหา 2)กำหนดคำตอบที่คาดเดาล่วงหน้าด้วยการตั้งสมมติฐาน 3)เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมติฐาน 4) สรุปและกำหนดปัญหาที่ต้องทำต่อ หลักการ การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา 1) ตั้งคำถามวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้เชิงประจักษ์ 2) เชื่อมโยงการวิจัยกับทฤษฎี 3)ใช้วิธีการวิจัยที่ตรวจสอบคำถามวิจัยได้โดยตรง 4)ใช้เหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัด ความคลาดเคลื่อน 5)สามารถทำวิจัยซ้ำได้ 6) เผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนนักวิจัย   อ้างอิง หัวข้อวิจัยด้านการศึกษา เทคนิควิจัยปริญญาเอก การทำวิจัยชั้นเรียน

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษา Read More »

รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาผลงานวิชาการ

รับทำผลงานวิชาการ ในรูปแบบของที่ปรึกษา / ผู้ช่วย การทำผลงานวิชาการ ทุกสาขา ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การทำผลงานวิชาการ รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการ รับทำผลงานวิชาการ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ การทำผลงานวิชาการ บริการงานด้านผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ต่างๆ ต่อไปนี้ จัดทำเอกสารประกอบเรียน เอกสารการสอนและเอกสารคำสอน  การออกแบบกิจกรรมที่ใช้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ การจัดทำหนังสือ เอกสาร ตำราวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ สำหรับใช้เป็นเนื้อหาของรายวิชาหรือหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม หนังสือทางวิชาการที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป ที่มีการเรียบเรียงอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้องค์ความรู้ที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม จัดทำผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการต่างๆ ได้แก่ 4.1 ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการทั้งวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เช่น scopus ISI 4.2 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมงานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับเชิญให้เขียน และมีกองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ 4.3 นำเสนอในรูปของเอกสารวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขานั้น โดยมีการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในรูปของหนังสือรวมเอกสารวิชาการจากการประชุมครั้งนั้น (Proceedings) 4.4 งานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความยาวขนาดเล่มหนังสือและจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำเผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง 10 ปัญหาที่พบสำหรับการทำผลงานวิชาการ การจัดทำเนื้อหาไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนด ผู้จัดทำผลงานขาดความรู้ความเข้าใจ

รับทำผลงานวิชาการ ปรึกษาผลงานวิชาการ Read More »

ปัญหาการทำวิจัย

ปัญหาการทำวิจัย  ปัญหาการทำวิจัย ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลอดระยะเวลา 15 ปี สามารถวิเคราะห์ ปัญหาการทำวิจัย ที่สำคัญและพบได้บ่อย มีหลายประเด็นดังนี้  1. การไล่เรียงที่มาและความสำคัญไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม และไม่นำไปสู่ความสำคัญและความจำเป็นในการทำวิจัยชิ้นนั้นๆ   2. หัวข้อวจัย หรือ ชื่อเรื่องการวิจัยไม่บ่งบอกถึงสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาคำตอบ หรืออาจบอกไม่ครบถ้วน หรืออาจใช้ข้อความเยิ่นเย้อไม่กระชับ 3. วัตถุประสงค์การวิจัย ไม่ระบุหรือเชื่อมโยงกับหัวข้อวิจัย 4. สมมติฐานการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์การวิจัย  6. การสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย ไม่มีการเชื่อมโยงและอ้างถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง 7. การทบทวนวรรณกรรม (ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) น้อยเกินไป 8. การกำหนดประชากร (Population) และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ไม่ถูกต้อง 9. การออกแบบเครื่องมือวิจัย เช่น แบบสอบถามสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ แบบสัมภาษณ์สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไม่สอดคล้องกับการสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย 10. การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักวิชาการทางสถิติ 11. การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 12. การนำเสนอข้อมูลหรือผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ และคำถามการวิจัย 13. การแปลผลและอ่านผลการวิจัยไม่ถูกต้อง  14. การอภิปรายผลการวิจัยไม่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ

ปัญหาการทำวิจัย Read More »

รับสืบค้นงานวิจัย

รับสืบค้นงานวิจัย บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท รับสืบค้นงานวิจัย รับสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รับเขียน Literature Review ให้บริการ รับสืบค้นงานวิจัย ซึ่งการสืบค้นงานวิจัย เป็นขั้นตอนแรก หรือ จุดเริ่มต้นของการค้นหาข้อมูลต่างๆ หรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องหรือหัวข้อที่ทำการวิจัยอยู่ เพื่อนำมาใช้ในการที่จะเขียนรายงานออกมาเพื่อให้เข้าใจมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะทำต้องใช้ในการทำวิจัย รับสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบเนื้อหาบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual Framework) โดยมุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นงานวิจัยใหม่ในต่างประเทศ และอายุไม่เกิน 5 ปี โดยเป็นบทความวิจัย หรือ Thesis รวมไปถึง Dissertation ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับ เช่น SCOPUS และ ISI สืบค้นข้อมูลงานวิจัย สำหรับการทำวิจัยปริญญาโท งานวิจัยปริญญาเอก การค้นคว้าอิสระ (IS) รวมทั้งการทำบทความวิจัยทุกสาขา เช่น

รับสืบค้นงานวิจัย Read More »

การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss 

การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss  แนวคิด เทคนิค วิธีการ การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เป็นการศึกษาระดับ หรือขนาดของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรสองตัวแปรว่ามีมากน้อยเพียงใด เครื่องมือที่ใช้วัดเรียกว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) นิยมเขียนแทนด้วย r โดยวัดออกมาเป็นตัวเลขที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 กับ 1  ถ้า r มีค่าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันมากและมีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้า X มีค่ามาก Y จะมีค่ามากด้วย   ถ้า r มีค่าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปรสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันมากเช่นกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ ถ้า X มีค่ามาก Y จะมีค่าน้อย หรือ X มีค่าน้อย Y จะมีค่ามาก ถ้า X

การวิเคราะห์ correlation ด้วย spss  Read More »

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square  การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ Chi-square เทคนิค วิธีการ การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square  ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square ผู้วิจัยควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติทดสอบ Chi-square อย่างถูกต้องเสียก่อน ดังนี้ การทดสอบ Chi-square เป็นการทดสอบที่ไม่มีการอิงการแจกแจงของประชากร หรือมีชื่อเรียกในทางสถิติ คือ  Nonparametric Statistics สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One – Sample X2 – Test) เป็นการทดสอบความถี่ที่สังเกตได้ (Observed Frequency : O) กับความถี่ที่คาดหวัง (Expected Frequency : E) ว่าแตกต่างกันหรือไม่? หรืออาจเรียกว่า “การทดสอบสมนัย (Goodness of fit)” ตัวอย่าง เช่น โยนลูกเต๋าลูกหนึ่ง 120 ครั้ง ขึ้นหน้าต่างๆ (จดบันทึก)

การใช้โปรแกรมSPSSในการวิเคราะห์Chi-square Read More »

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค การวิจัยด้านการจัดการศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ ในเวลาอันรวดเร็ว การวิจัยด้านการจัดการศึกษา  เป็นการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระบบของการจัดการศึกษาทุกด้านจากที่เป็นอยู่เพื่อให้สามารถนำไปสู่ผลผลิตคุณภาพหรือ เป้าหมายของการศึกษาได้ตามที่ประสงค์ การดำเนินเช่นนี้จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดา แต่ต้อง เปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว มีแผนดำเนินการ และมีการผลักดันอย่างจริงจัง แนวการจัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือต้อง “ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” ดังนั้น สาระสำคัญที่สุดของจัดการศึกษา การจัดการเรียน จะต้องมีการวางแผนประเด็นหลักๆคือเรื่องอะไรบ้างที่จะเหมาะกับการเรียนการสอน ของผู้เรียนในแต่ละระดับ และกระบวนการเรียนรู้ควรดำเนินการอย่างไร วิธีการประเมินผลควรทำอย่างไร หรือ หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสานสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อความรอบคอบมากที่สุด ก่อนตัดสินใจ เพราะการทำวิจัยในแต่ละชิ้น ต้องใช้เวลาการทำงานไม่น้อย หากเลือกทีมผิด หรือคนทำวิจัย ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่แท้จริง จะทำให้เกิดผลเสียทั้งต่อคุณภาพของงานวิจัย และการสูญเสียเวลาอันมีค่า ตัวอย่าง การจัดการศึกษา โดยมุ่งเป้าที่ปัญหาที่สำคัญ  ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนแห่งหนึ่ง 1.ด้านการเรียนการสอน สาเหตุ – หลักสูตรปวส.ไม่มีความชัดเจนในการให้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา – นโยบายของกระทรวงศึกษาไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อย แนวทางแก้ไข – นโยบายและทิศทางทางการศึกษาจะต้องเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ของชาติไม่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 2.ด้านผู้เรียน สาเหตุ

การวิจัยด้านการจัดการศึกษา Read More »

ราคารับทำวิจัย

ราคารับทำวิจัย จ้างทำวิจัยป.โท ราคา รับทำวิจัยป.โท การทำวิจัย มีประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรทุกประเภท ทั้งองค์กรรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ สามารถใช้ผลการวิจัย เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น  Professionaldatas เสนอ ราคารับทำวิจัย ที่สมเหตุสมผล งานดี มีคุณภาพ รับผิดชอบงาน ไม่ผิดหวัง การใช้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ (วิจัยปริญญาเอก) ตลอดจนการค้นคว้าอิสระ (IS) ภาคนิพนธ์ ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบของการทำวิจัยประเภทหนึ่ง  สำหรับการทำงานของ Professionaldatas งานทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นงานใหม่ ไม่มีปัญหาการคัดลอกงาน (Plagiarism) ทั้งจากอักษราวิสุทธิ์ และ  Turn It In บริการงานวิจัย ราคารับทำวิจัย จ้างทำวิจัยป.โท ราคารับทำวิจัย สาขา สังคมศาสตร์ทั่วไป เช่น บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

ราคารับทำวิจัย Read More »

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS สำหรับงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือในการวิจัยคือการรวบรวมข้อมูลด้วย “แบบสอบถาม” หรือ Questionnaire และ การวิเคราะห์ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) หรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น ข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย และข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งสำหรับ การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS จะเป็นขั้นตอนที่พบได้เกือบทั้งหมดของการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั่วไป ขั้นตอนการเริ่มใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม SPSS เรียบร้อยแล้ว โปรแกรม SPSS จะทำการเพิ่มรายการการท างานของ SPSS เข้าไปในเมนู Programs ของ Windows ดังนั้น ในการเรียกใช้งานโปรแกรม SPSS ผู้ใช้สามารถเลือกการใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้เมื่อเริ่มเข้าสู่การทำางาน โปรแกรม SPSS จะแสดง Dialog การทำงานให้ผู้ใช้เลือกการใช้งาน SPSS 

การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS Read More »

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม

รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS บริษัทรับทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการ รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS วิเคราะห์แบบสอบถามพร้อมเขียนผลการศึกษา วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS โดยทีมงานมืออาชีพด้านการทำวิจัย การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS รับทำแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถาม    รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS   รับแปลผลSPSS รัน SPSS เวอร์ชั่นล่าสุด  ทันสมัยที่สุด   ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ SPSS  รับจ้างประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ลงในโปรแกรม SPSS  แปลผล SPSS   โดยส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และอธิบายค่าตัวเเลข สถิติ ต่างๆ อย่างละเอียด  ตั้งแต่ ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จนถึง สถิติทดสอบเชิงอนุมาน เช่น ANOVA  CORRELATION  MULTIPLE  REGRESSION  จนถึง

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม Read More »

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยโปรแกรม SPSS การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่สำคัญประเภทหนึ่ง สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบคุณลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent variable)  โดยผลจากการศึกษาจะให้นักวิจัยทราบถึง (1) ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีต่อตัวแปรตาม และ (2) แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในการวิเคราะห์การถดถอย มักเรียกตัวแปรอิสระว่า ตัวทํานาย (predictor) หรือตัวแปรกระตุ้น (stimulus variable) ส่วนตัวแปรตาม มักเรียกว่า ตัวแปรตอบสนอง (response variable) หรือตัวแปรเกณฑ์(criterion variable)  ซึ่ง การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเขียนผลการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว การใช้โปรแกรมSPSS สำหรับการวิเคราะห์การถดถอย  มีขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1.นำเข้าข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ โดยทั่วไปนักวิจัยจะมีการจัดเรียง/จัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel ดังตัวอย่าง จากข้อมูลตัวอย่าง จะมีการกำหนดตัวแปรอิสระ คือ X1 จนถึง X10 และตัวแปรตามคือ

การวิเคราะห์การถดถอยด้วยSPSS Read More »

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ด้วยโปรแกรม SPSS

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS หลักการสำคัญ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One-Way Anova  เป็นสถิติที่ใช้กันค่อนข้างมากและแพร่หลาย สามารถพบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ทั้งงานวิจัยสังคมศาสตร์ การวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น  ดังนั้น นักวิจัยควรทำความเข้าใจหรือศึกษาเกี่ยวกับวิธีการ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยSPSS เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่อยู่ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยทั่วไปหากนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่ม  จะใช้การทดสอบสมมติฐานแบบที (t-test) แต่ถ้าหากกลุ่มประชากรของเรามีมากกว่า 2 กลุ่มละ เช่น 3 หรือ 4 กลุ่มเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  หรือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปเรียกว่า เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ซึ่งในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีตัวแปรเดียว จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งก็มีข้อตกลงเบื้องต้นว่า แต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติ ความแปรปรวนของแต่ละประชากรเท่ากัน การทดสอบข้อ 1 นั้นเราก็ใช้การทดสอบคล้ายกับการทดสอบแบบที นั่นคือใช้ การทดสอบของโคลโมโกรอฟ-สมินนอฟ และ ซาปิโร-วิลค์ ส่วนการทดสอบข้อ 2 ว่าความแปรปรวนของแต่ละข้อมูลเท่ากันหรือไม่ เราจะใช้สถิติทดสอบคือ homogeneity of variance test

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ด้วยโปรแกรม SPSS Read More »

รับทำรายงาน

รับทำรายงาน รับทำ coursework รับทำ Assignment ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รับทำรายงานด่วน รับทำรายงาน coursework รับทำ Assignment รับทำรายงานภาษาอังกฤษ  งานดี มีคุณภาพ ไม่ผิดหวัง จ้างทำรายงาน  รับทำรายงาน coursework รับทำ Assignment  โดยทีมนักวิจัย ความรู้ความสามารถสูง สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกและโท หลายสาขา ในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการช่วยเหลือ ปรึกษา ให้คำแนะนำ การทำ coursework รับทำ Assignment ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มากกว่า 15 ปี  รับรองผลงาน ความพึงพอใจ  สามารถสอบถาม พูดคุย เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถก่อนตัดสินใจ รับทำรายงาน รับทำรายงานภาษาอังกฤษ รับทำรายงานด่วน  รายงานสาขาบริหารธุรกิจ  การเงิน การบัญชี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น รับทำรายงานกฎหมาย รับทำรายงานเศรษฐศาสตร์  รายงานด้านรัฐศาสตร์ รายงานรัฐประศาสนศาสตร์ รายงานสาขาบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์   รับทำรายงานทางการแพทย์

รับทำรายงาน Read More »

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เนื่องจากสิ่งที่นักวิจัยต้องการจากการวิจัยคือ ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือ มีระเบียบวิธีวิจัย หรือระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูลที่ดี ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแปลผลที่ถูกต้อง ในทางปฏิบัตินักวิจัยย่อมไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมายได้ทั้งหมด จำเป็นต้องศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งนักวิจัยคาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของประชากรได้   ซึ่งต้องอาศัยความรู้หรือกระบวนการทางสถิติช่วยในการตรวจชอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล และบอกระดับความมั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้สามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลของประชากรได้มากน้อยเพียงไร ค่าสถิติคืออะไร? ค่าสถิติ คือ ค่าตัวเลขที่คำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง(sample) เช่น ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เรียกรวมกันว่าเป็นค่าสถิติ (statistic) ค่าเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนค่าของประชากรซึ่งไม่สามารถหาโดยตรงได้ เราเรียกค่าตัวเลขที่เป็นของประชากร (population)ว่า พารามิเตอร์ (parameter) ดูแผนภูมิประกอบ โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) คือ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีผลลัพธ์ในหลายรูปแบบ เช่น ตาราง หรือแผนภูมิ เป็นโปรแกรมสามารถที่เก็บบันทึกข้อมูล นำมาประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเลือกใช้ค่าสถิติได้อย่างครบถ้วน เช่น การแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS รับทำ SPSS จ้างทำ SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รับวิเคราะห์ SPSS รับประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เศรษฐมิติ (Econometrics) รับทำ SPSS จ้างทำ SPSS บริการด้านการทำวิจัยและการวิเคราะห์ฺข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมทางสถิติ โปรแกรมทางเศรษฐมิติ (Econometrics)  ทุกโปรแกรม รับวิเคราะห์ SPSS รับทำ SPSS จ้างทำ SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  LISREL R MINITAB และ SAS   มืออาชีพด้านการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS รับทำ SPSS จ้างทำ SPSSโดยนักวิจัยด้านสถิติ การทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็วที่สุด ในราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับคุณภาพ ราคาและผลลัพธ์  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ทุกโปรแกรม ทุกสถิติ ตั้งแต่สถิติพื้นฐานไปจนถึงสถิติระดับสูง ทุกโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม  SPSS 

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ SPSS รับทำ SPSS จ้างทำ SPSS Read More »

รับค้นงานวิจัย

รับค้นงานวิจัย ให้บริการสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี รับค้นงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ รับทำวิจัยบทที่2 สืบค้นและเรียบเรียงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รับค้นงานวิจัย รับสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฏษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual Framework) ทั้งงานวิจัยในและประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันการให้บริการสืบค้นแนวคิด (Concept) ทฤษฎี (Theory)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากกระบวนการทำวิจัยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านเวลา ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ทำให้มีข้อจำกัดในการรีวิว การสืบค้นงานวิจัยในและต่างประเทศ PROFESSIONALDATAS มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี สามารถใช้ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการทำงานวิจัยบทที่2 (ทบทวนวรรณกรรม, Literature Review) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย (Conceptual Framework) ตัวอย่างฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นงานวิจัย 1. ProQuest แหล่งค้นหางานวิจัยที่ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง สำหรับการสืบค้นสามารถได้

รับค้นงานวิจัย Read More »

ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์

ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ จากการเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยปริญญาเอก  รับทำดุษฎีนิพนธ๋ แบบผู้ช่วยวิจัยมากกว่า 15 ปี สามารถสรุปเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  มีประเด็น ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ ที่ควรให้ความสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ หลักเกณฑ์การทำดุษฎีนิพนธ์  มีความถูกต้อง การทำดุษฎีนิพนธ์ต้องมีความถูกต้องและเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือในทุกๆคำพูด และทุกๆข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเล่มดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งในทีนี้หากไม่ใช่คำพูดหรือตัวเลขที่ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์จัดทำขึ้นหรือเรียบเรียงขึ้นเอง ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องและชัดเจน มีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ต้องอาศัยตรรกะ หรือ การเชื่อมโยงเหตุและผลให้ชัดเจนน่าเชื่อถือ ตรวจสอบย้อนหลังได้ มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีความกะทัดรัด การเขียนให้สั้นแต่ได้ใจความ มีเนื้อหาสาระที่ความครอบคลุมสาระสำคัญ มีความคงเส้นคงวา (Consistency) กล่าวคือ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ควรเลือกใช้คำหรือลักษณะของภาษาที่คงเส้นคงวา มีความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกันของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละบทของการเขียนดุษฎีนิพนธ์ เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน ปัญหาของการทำดุษฎีนิพนธ์ สำหรับปัญหาในการทำดุษฎีนิพนธ์มีสาเหตุสำคัญดังนี้ เวลา เวลาที่ใช้ในการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า นำมาซึ่งความล้มเหลวในการทำดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงการจัดการเวลาด้วย ภาระงานประจำที่มีมาก งานในหน้าที่ก็ยังต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อเวลาในการศึกษา และดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์ การเลือกหัวข้อ เลือกหัวข้อที่ไม่มีความถนัด จะส่งผลต่อความตั้งใจและความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ “ดีวิธีวิจัยไม่แดก” เมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยในแบบต่าง ๆ

ปัญหาการทำดุษฎีนิพนธ์ Read More »

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลเพื่องานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิชาการต่างๆ เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก ต่อคุณภาพและความสำเร็จของการวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรและการทำผลงานวิชาการทุกประเภท    เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล และคุณภาพของข้อมูลสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการวิจัยนั้นๆด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ นักวิจัย  ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับ และศึกษาทำความเข้าใจ กับรูปแบบหรือเทคนิควิธีและขั้นตอนต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยให้นักวิจัย/นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย/พัฒนาหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นคน วัตถุ ปรากฏการณ์ หรือสภาพที่เรากำลังศึกษา ในการวิจัย/พัฒนาหลักสูตร หากข้อมูลถูกเก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการที่ไม่มีระบบ ระเบียบ หรือแบบแผนที่ดี ก็จะเป็นการยากที่นักวิจัย/นักศึกษาจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัย/พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เทคนิคที่สำคัญ และนิยมใช้มีจำนวนมาก แต่มีเทคนิคที่สำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 6 วิธี ดังต่อไปนี้ 1. การใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว  หรือ อาจเรียกว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในสถานการณ์ทำงานทั่วไป เราสามารถพบได้ว่า มีข้อมูลเดิมมากมายที่เราสามารถนำมาใช้ศึกษาวิเคราะห์ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกสำรวจหรือเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล Read More »

เทคนิคการเก็บแบบสอบถาม

เทคนิคการเก็บแบบสอบถาม แนวคิด เทคนิค วิธีการ เทคนิคการเก็บแบบสอบถาม ให้ประสบความสำเร็จ ทันเวลา มีประสิทธิภาพ เทคนิคดั้งเดิมของการเก็บแบสอบถาม ที่เป็นที่นิยมใช้กันมานานนับศตวรรษ คือการออกภาคสนาม พูดง่ายๆคือ ส่งคนลงเก็บตามจุดหรือพื้นที่ที่เป็นที่ชุมนุมของกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จำนวนมาก เช่น สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล  สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า  สนามบิน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และการรูปแบบหรือวิถีชีวิตของประชาชนและผู้บริโภคไปอย่างมาก  รวมถึงการทำวิจัย และการเก็บข้อมูล การเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น บทความนี้ จะขอนำเสนอเทคนิคการเก็บข้อมูล เทคนิคการเก็บแบบสอบถาม สำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงดุษฎีนิพนธ์ และงานวิชาการต่างๆ ซึ่งเป็นเทคนิคการทำงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่สอดคล้องกับ New Normal คือ การเก็บข้อมูลแบบ   “Social Distancing” 1) แบบสอบถามออนไลน์ “แบบสอบถาม”

เทคนิคการเก็บแบบสอบถาม Read More »

ปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ปรึกษาการทำวิจัย ให้บริการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ วิจัยป.โท วิจัยป.เอก ดุษฎีนิพนธ์ สอนการทำวิจัย ปรึกษาการทำวิจัย ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และสารนิพนธ์ สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา ให้คำปรึกษาการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอน ในสาขาบริหารธุรกิจ  วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  การตลาด  การจัดการ  โลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน  วิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์   ครุศาสตร์ งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  และวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ทุกสาขา  โดยบุคลากรทีมวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการทำวิจัย ช่วยเหลือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และ รายงานวิจัย ทุกรูปแบบ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในประเทศและต่างประเทศ  ผู้สนใจสามารถสอบถาม พูดคุย ตรวจสอบความรู้ต่างๆ ได้ก่อนตัดสินใจ Our dissertation consulting services include assistance with: Research Topic Selection: Concept Paper,

ปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ Read More »

รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ

รับตีพิมพ์บทความ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บริการบทความวิจัย การตีพิมพ์บทความ รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารวิชาการต่างประเทศ SCOPUS ISI และวารสารวิชาการในประเทศ TCI รับตีพิมพ์บทความวิจัย ปรึกษาการตีพิมพ์วารสารวิชาการ รับแก้ไขบทความวิจัย บทความวิจัย (Research article) คือ รายงานผลการวิจัย ผลการศึกษา การค้นคว้า  หรือ การพัฒนาอย่างเป็นระบบ บทความวิจัย เป็นบทความ หรืองานเขียนที่มีการเรียบเรียงหรือนำเสนอข้อมูล ที่ได้จากรายงานการวิจัย แล้วนำมาประมวล หรือสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบที่นำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาวิจัย วิธีการที่นักวิจัยดําเนินการวิจัย สิ่งที่ค้นพบและความหมายของข้อค้นพบ โดยการเผยแพร่อาจนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (oral) หรือรูปแบบโปสเตอร์ (poster) บทความวิชาการ (Academic articles) คือ งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล แหล่งสำหรับเผยแพร่บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ได้แก่

รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ Read More »

วิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แนวคิดพื้นฐาน นิยามและความหมายน เทคนิค วิธีการ  วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) เป็นกระบวนการในการดูแลและควบคุมกระบวนการขับเคลื่อนของสินค้าจากการผลิตและบริการให้กับลูกค้า เป้าหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทานคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยในการลดต้นทุน การจัดการกระบวนการทั้งหมดนี้รวมถึง: การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งจะรวมถึงแหล่งที่มาของสินค้าและบริการ, ข้อตกลงที่จัดขึ้นกับผู้ผลิต, ระยะเวลาและกระบวนการของการขนส่งวัสดุไปยังคลังสินค้าศูนย์การหรือแหล่งกระจายสินค้าของเว็บไซต์ที่ทำการขายสินค้า ขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งผลิตและคลังสินค้า                                            ข้อควรพิจารณาที่สำคัญคือปริมาณของสินค้าที่ขายผ่านเว็บไซต์ที่สามารถคำนวณระยะทางจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สำคัญคือทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตที่ทำการย้ายไปยังคลังสินค้าของเว็บไซต์ที่ในขั้นตอนต่อไปของห่วงโซ่อุปทาน ข้อตกลงหุ้นส่วน การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะต้องมั่นใจว่าข้อตกลงทั้งหมดที่มีร่วมกันของผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ส่ง จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขด้านความล่าช้า เพิ่มประสิทธิภาพและให้คุ้มค่ากับเงิน การขนส่ง

วิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) Read More »

การทำสารนิพนธ์

การทำสารนิพนธ์ โดยทั่วไป การทำสารนิพนธ์ หรือ การทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) คือ การศึกษาวิจัยอิสระโดยการค้นคว้าทำความเข้าใจกับความรู้นั้น ๆ แบบไม่จำกัดรูปแบบของการศึกษา กลั่นกรองความรู้เนื้อหาสาระที่มีผู้ศึกษาวิจัยไว้แล้ว นำมาสรุปใหม่ให้อยู่ในหัวข้อเรื่องเดียวกัน แต่มีเนื้อหาต่างกัน และ ศึกษาได้ง่ายกว่า ส่วนประกอบสำคัญ การทำสารนิพนธ์ สารนิพนธ์อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนประกอบเนื้อ เรื่องและส่วนประกอบตอนท้าย ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เรียงลำดับตั้งแต่ปกไปจนถึงส่วนเนื้อเรื่อง โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ปกหรือปกนอก (Cover) นิสิตเป็นผู้เย็บเล่มและทำปกให้หลังจากที่สารนิพนธ์ ได้รับการประเมินจากอาจารย์นิเทศก์แล้วโดยให้ใส่ปกอ่อนด้วยวิธีไสสันทากาวบนแผ่นปกพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ดังนี้ ชื่อสารนิพนธ์(หากยาวกว่าหนึ่ง บรรทัด พิมพ์ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ) ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้าไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ยกเว้นกรณีมีบรรดาศักดิ์ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ราชทินนาม และไม่มีวุฒิทางการศึกษาใด ๆ ต่อท้าย ระบุว่าสารนิพนธ์/ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร…..สาขาวิชา….. ชื่อสถาบัน เดือน ปี ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าเสนอสารนิพนธ์ 2.

การทำสารนิพนธ์ Read More »

วิจัยการจัดการภาครัฐ

วิจัยการจัดการภาครัฐ แนวคิดพื้นฐาน วิจัยการจัดการภาครัฐ วิจัยการจัดการภาครัฐ  วิทยานิพนธ์การจัดการภาครัฐ  มีเทคนิค วิธีการ กระบวนการทำวิจัย เช่นเดียวกันกับการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป วิจัยด้านการจัดการรัฐรัฐ มุ่งเน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับ  การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารราชการแผ่นดิน คือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้วยการนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ   ซึ่งเกิดจากการนำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ เหตุผลที่ต้องนำแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 1.กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ   ที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 2.ระบบราชการไทย มีปัญหาที่สำคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วิจัยการจัดการภาครัฐ Read More »

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการตลาด

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการตลาด 1. แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ แนวทาง การทำวิทยานิพนธ์ด้านการตลาด การทำวิทยานิพนธ์ด้านการตลาด  วิจัยปริญญาโท สาขาการตลาด  เป็นกระบวนการทำงานวิจัย ที่มีขั้นตอน และองค์ประกอบสำคัญ เช่นเดียวกันกับการทำวิจัยสายสังคมศาสตร์ (SocialScience) ทั่วไป    วิทยานิพนธ์ด้านการตลาด มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับ การทำวิจัยตลาด คือ เป็นการศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมีต่อสินค้าหรือบริการของเรา การปรียบเทียบสินค้าและบริการของเรากับคู่แข่งขัน พฤติกรรมการซื้อสินค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลและนำมาใช้ในการจัดทำแผนการทำโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารด้านการตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น การวิจัยตลาดให้ถูกต้องแม่นยำ จะต้องนำความรู้ด้านการวิจัยมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบแบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การนำเครื่องมือทางสถิติมาใช้วิเคราะห์ เป็นต้น การทำวิทยานิพนธ์สาขาการตลาด เป็นการวิจัยเป็นกระบวนการที่มีระบบและมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวม (Gathering), การบันทึก (Recording), การวิเคราะห์ข้อมูล(Analyzing data) เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

การทำวิทยานิพนธ์ด้านการตลาด Read More »

การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ

การเขียนนิยามศัพท์ แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ ความหมาย การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ นิยามศัพท์ คือ คำศัพท์ที่ต้องการคำอธิบาย และสื่อความหมายระหว่างผู้ทำวิจัย และผู้อ่านให้มีความหมายตรงกัน โดยเฉพาะคำที่มีความหมายหลากหลาย ปรกติแล้วนิยามศัพท์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การใช้นิยามเชิงแนวความคิด (Conceptual Definition) และการให้นิยามเชิงหน้าหน้าที่เฉพาะ (Functional Definition) การให้นิยามเชิงแนวความคิด เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับแนวความคิดเชิงวิชาการ การให้นิยามศัพท์เชิงหน้าที่เฉพาะ เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์ เกี่ยวกับวิธีการที่จะเสนอแนวความคิดไปใช้ในเรื่องราวเฉพาะในรายวิชา ซึ่ง การเขียนนิยามศัพท์ หรือ การให้ความหมายของคำศัพท์ในเชิงปฎิบัติการควรถือเกณฑ์ดังนี้ 1. ให้บุคคลอื่น ๆ รู้ความหมายของค่าเท่ากับผู้วิจัย 2. คำที่ใช้ต้องมีความหมายแน่นอน และตรวจสอบได้ 3. ต้องต่างจากคำอื่น ๆ อย่างเด่นชัด และไม่ซ้ำซ้อน 4. ต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทำการวิจัย 5. ต้องครอบคลุมสภาวะ และเงื่อนไขของวิชาการทำการวิจัย 6. คัดเลือกเพียงคำหลัก

การเขียนนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เฉพาะ นิยามศัพท์ปฏิบัติการ Read More »

การทำวิจัยให้เสร็จเร็ว

การทำวิจัยให้เสร็จเร็ว เทคนิค วิธีการ การทำวิจัยให้เสร็จเร็ว การทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จทันเวลา การทำวิจัยให้เสร็จเร็ว หรือเสร็จทันเวลา มีเทคนิคที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 5 เทคนิคการทำวิจัยให้เสร็จเร็ว วางแผนการทำงาน : การทำวิจัย รวมไปถึงผลงานวิชาการประเภทอื่นๆ เช่น การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) มีเนื้อหาและองค์ประกอบสำคัญ หรือองค์ประกอบจำเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะ เนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ พื้นฐานความรู้ แนวคิด ทฤษฎี สถิติ แบบจำลอง โมเดล และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติที่จำเป็นต้องใช้ รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งในแต่ละส่วน แต่ละขั้นตอน จะมีความยากง่ายและระยะเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป ผู้วิจัย นักศึกษา จำเป็นที่จะต้องวางแผนการทำงานในแต่ละส่วนไว้อย่างมีแบบแผน และดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เลือกหัวข้อวิจัยที่ตนถนัดและสนใจ : การทำวิจัยเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานพอสมควรเมื่อเทียบกับการเรียนการศึกษาทั่วไป กล่าวคือ วิจัย 1 เล่ม อาจใช้เวลาอย่างน้อย เดือน ไปจนถึง

การทำวิจัยให้เสร็จเร็ว Read More »

จุดเด่นของโปรแกรมSPSS

จุดเด่นของโปรแกรมSPSS จุดเด่นของโปรแกรมSPSS SPSS เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ บริษัทจัดจำหน่าย SPSS ถูกซื้อโดย IBM เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 และปัจจุบันใช้ชื่อบริษัทว่า “SPSS: An IBM Company” SPSS เดิมชื่อว่า “Statistical Package for the Social Sciences” (ชุดโปรแกรมสถิติเพื่อสังคมศาสตร์) ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2511 หลังจากถูกพัฒนาโดย Norman H. Nie และ C. Hadlai Hull Norman Nie ในขณะนั้นเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ภาคบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์วิจัยที่ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก SPSS เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติในสังคมศาสตร์ มันถูกใช้โดยนักวิจัยตลาด นักวิจัยสุขภาพ บริษัทสำรวจความคิดเห็น รัฐบาล นักวิจัยการศึกษา บริษัทการตลาด ฯลฯ คู่มือการใช้งาน SPSS ฉบับแรก (Nie, Bent & Hull, 1970) ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งใน “หนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสาขาสังคมวิทยา นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว การจัดการข้อมูล ข้อดีของ IBM SPSS จุดเด่นของโปรแกรมSPSS

จุดเด่นของโปรแกรมSPSS Read More »

การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์

การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิคและวิธีการ การทำวิจัยทรัพยากรมมนุษย์ การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ปัญหาของบุคลากรในองค์กร การตรวจสอบขวัญกำลังใจ ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ การทำงาน และสิ่งที่พนักงานต้องการ และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการที่มีระบบ มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลำเอียง มีหลักเหตุผล เพื่อพิสูจน์หาคำตอบหรือหาข้อเท็จจริงนั้น ๆ รูปแบบ การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Research) โดยทั่วไป รูปแบบการทำวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้แตกต่างไปจากการวิจัยในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ หรือบูรณาการเอาความรู้ของสาขาวิชา หรือองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ มาใข้เพื่อทำความเข้าใจและปรับใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหลายทั้งปวงในวงข่ายของงานด้านนี้  ซึ่งก็สามารถทำได้ทั้งในลักษณะของการวิจัยหลัก (Basic or Exploratory research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทฤษฎี หรือการวิจัยประยุกต์ (Applied or Operational research)

การทำวิจัยทรัพยากรมนุษย์ Read More »

รับตีพิมพ์บทความ การตีพิมพ์บทความ scopus ISI

รับตีพิมพ์บทความ   รับตีพิมพ์บทความ บทความ Scopus ISI วารสารวิชาการในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาการตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการ วารสารการวิจัยทุกชนิด รับเขียนบทความ รับตีพิมพ์บทความ วารสารวิชาการในต่างประเทศ เช่น ISI  Scopus ในสาขาต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ บริหารการศึกษา โลจิสติกส์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบัน การเขียนบทความ และ การตีพิมพ์บทความ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับแวดวงวิชาการ ทั้งในแง่ของการดำรงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องมีการตีพิมพ์บทความวิชาการในต่างประเทศ ทั้ง Scopus หรือ ISI รวมไปถึง นักวิจัย นักวิชาการ ที่จำเป็นต้องมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลต่างๆเหล่านี้  ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทำความรู้ความเข้าใจ กับรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความวารสาร scopus และ isi ที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ และได้รับการตีพิมพ์ต่อไป ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ การตีพิมพ์บทความ

รับตีพิมพ์บทความ การตีพิมพ์บทความ scopus ISI Read More »

ช่องว่างการวิจัย Research Gap

ช่องว่างการวิจัย ( Research Gap ) แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย การเขียน ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ความหมาย ช่องว่างการวิจัย   ช่องว่างการวิจัย หรือ Research Gapคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้และสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยหรือคำถามการวิจัยหนึ่งๆ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้รวมถึงเป็นการเพิ่มฐานความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อนี้ ช่องว่างของการวิจัยสามารถระบุได้โดยดำเนินการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อ   การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นโอกาสในการเขียนบทสนทนา (a written dialogue) เพื่อมีส่วนร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่ของงานวิจัยนั้นๆ (area) และในขณะเดียวกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่งานวิจัยนั้นๆ เป็นการแสดงความรู้ความเข้าใจ และการตอบสนองต่อองค์ความรู้ (body of knowledge)ที่เกี่ยวข้องและเป็นหลักของงานวิจัยนั้นๆ ในการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจะต้องระบุชัดถึงทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุน หัวข้อวิจัยและวิธีการวิจัย (methodology) ที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ผู้วิจัยสามารถใช้วรรณกรรมในการสนับสนุนปัญหา วิจัย หรือชี้ให้เห็นช่องว่าง (gap) จากงานวิจัยในอดีต (previous research) ที่ต้องการการเติมเต็ม เหตุผลของการทบทวนวรรณกรรม ก่อนที่นักวิจัย จะสามารถทำการหาช่องว่างการวิจัย หรือ

ช่องว่างการวิจัย Research Gap Read More »

การสืบค้นงานวิจัย

การสืบค้นงานวิจัย แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค การสืบค้นงานวิจัย Literature Review การสืบค้นข้อมูลเพื่องานวิจัย การสืบค้นงานวิจัย เป็นขั้นตอนแรก หรือ จุดเริ่มต้นของการค้นหาข้อมูลต่างๆ หรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องหรือหัวข้อที่ทำการวิจัยอยู่ เพื่อนำมาใช้ในการที่จะเขียนรายงานออกมาเพื่อให้เข้าใจมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะทำต้องใช้ในการทำวิจัย 5 เทคนิค การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยหลายท่านมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเพื่อที่จะค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยของตนเอง มีเทคนิคในการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าต้องทำแบบไหน อย่างไร เพื่อที่จะสำเร็จได้ง่ายและสามารถนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีดังนี้ 1. ต้องสืบค้นจากตัวแปรที่ทำการศึกษาวิจัย การสืบค้นจากตัวแปรที่ทำการศึกษาวิจัยจะทำให้ท่านทราบว่าตัวแปรดังกล่าวนี้มีอยู่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องชิ้น ใดบ้าง เนื่องจากการกำหนดตัวแปรที่จะใช้ในการวิจัยนั้นมีอยู่ในกรอบแนวคิดการวิจัยอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ท่านเพียงแต่นำข้อมูลตัวแปรที่กำหนดไว้ในกรอบแนวคิดของการวิจัยของท่าน มาสืบค้นทีละตัวแปรเพื่อที่จะให้ได้งานวิจัยแต่ละชิ้นงานที่สอดคล้องกันจนครบทุกตัวแปร เพื่อที่จะ หางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการศึกษาวิจัย ตัวแปรดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ 2. คำต้องกระชับและชัดเจน หลายครั้งที่มีการกำหนดชื่อตัวแปรที่ค่อนข้างยาวจึงทำให้เป็นปัญหาต่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท่านต้องคิดถึงประเด็นหลักหรือ Keyword ของ ตัวแปรดังกล่าว เช่น “ความต้องการต่อการพัฒนา” สามารถสรุปได้สั้นๆ ก็คือ “ความต้องการพัฒนา” ฉะนั้นท่านต้องแยกเป็น 2 ตัว แปร หรือ 2 คำที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

การสืบค้นงานวิจัย Read More »

การอภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัย แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย การอภิปรายผลการวิจัย การอภิปรายผลการศึกษา การเขียนอภิปรายผลการวิจัยให้น่าอ่าน การอภิปรายผลการวิจัย คือ การแปลผลการศึกษา หรือ ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ด้วยการเรียบเรียงในรูปแบบและลักษณะตีความและประเมินผล เพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานการวิจัย และ อภิปรายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยที่ได้กับผลการวิจัยที่ผ่านมา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฏีที่ใช้เป็นกรอบ ความคิดในการวิจัยว่ามีความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันอย่างไร การอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการประเมินผลการวิจัย เพื่อเป็นการให้เหตุผลยืนยันว่า ผลการวิจยัที่ได้น่าเชื่อถือ  ถูกต้องและเป็นจริง โดยชี้แจงหรือแสดงให้เห็นว่า ข้อค้นพบ หรือ การวิจัยนั้นมีความสอดคล้องกับ สมมติฐานการวิจัย ตรงตามขอ้เท็จจริงที่พบ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยคนอื่น และ ผลการวิจัยนี้เป็นไปตามแนวความคิด ทฤษฏีอะไรบา้ง ตลอดจนมีความขัดแย้งหรือไม่  หากไม่มีข้อขัดแย้ง จะตอ้งอธิบายเหตุผลและหาข้อสนับสนุน ชี้แจงความเป็นไปได้ของผลการวิจัยนั้น  การเขียนอภิปรายผลนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย ได้แสดงถึงความสามารถ หรือ ทักษะเชิงการวิพากย์วิจารณ์ เพื่ออธิบายงานวิจัยของตน ให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ด้วยเหตุนี้  การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย และน่าอ่าน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น หลักการสำคัญการอภิปรายผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยเป็นการประเมินหรือขยายความผลการวิจัย เพื่อ – ยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้น่าเชื่อถือ ถกต้อง

การอภิปรายผลการวิจัย Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 

รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา  รับวิเคราะห์ข้อมูล  รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา รับวิเคราะห์งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ตลาดหลักทรัพย์ อัตราส่วนทางการเงิน บริการด้านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมืออาชีพประสบการณ์ 15 ปี รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series datas) รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดทุน ตลาดการเงิน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน โดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ เช่น SPSS  STATA  EVIEW การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นเทคนิคทางสถิติที่ภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้พยากรณ์ค่าของตัวแปรที่สนใจได้ เช่น ภาคธุรกิจ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในการพยากรณ์ยอดขาย ภาครัฐบาลใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ในการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อ ช่วงหลายสิบปี ที่ผ่านมา นักเศรษฐมิติ ก็ได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาให้ลึกซ้ึงมากข้ึนเรื่อย ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ หรือทฤษฎีทางธุรกิจและการเงินได้มีประสิทธิภาพ และถูกตอ้งมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นว่ามีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเงินนำเทคนิค การวิเคราะห์อนุกรมเวลามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย  ด้วยเหตุนี้ นักศึกษา ผู้วิจัย หรือ นักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา  Read More »

รับวิเคราะห์ข้อมูล

รับวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลจากแบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา รับวิเคราะห์งบการเงิน  บริการด้านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมืออาชีพประสบการณ์ 15 ปี รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดทุน ตลาดการเงิน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ ตราสารทุน โดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ เช่น SPSS  STATA  EVIEW  เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงิน ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ด้วยโมเดลเศรษฐมิติทุกแบบจำลอง เช่น Regression  GARCH ARMA ARIMA VAR COINTEGRATION และ ERROR CORRECTION MODEL (ECM) เป็นต้น   รับวิเคราะห์แบบสอบถาม สำหรับการทำวิจัยทุกประเภท  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  สารนิพนธ์ thesis  ภาคนิพนธ์  รายงาน และงานวิชาการประเภทต่างๆ ที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสำรวจ

รับวิเคราะห์ข้อมูล Read More »

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ.

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ การเลือก หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. การเลือกหัวข้อวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยป.โท รปศ. วิจัยปริญญาเอก รปศ. หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. จะเกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารราชการแผ่นดิน นั่นคือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลายลักษณะ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนซึ่งมีการจัดหลักสูตรเพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งในลักษณะภาคปกติภาคสมทบ ภาคพิเศษ หรือ โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ และ ภาคเอกชน รัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง “รัฐประศาสนศาสตร์(public administration science) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงการบริหารงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายกหลาย ดังนี้ “รัฐประศาสนศาสตร์” หมายถึง กระบวนการ องค์การ และบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางราชการทั้งหลายและมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดและนำเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ซึ่งออกโดยฝ่าย

หัวข้อวิทยานิพนธ์รปศ. หัวข้อวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. Read More »

ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์

ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ปัญหาที่พบสำหรับการทำวิจัย วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการประเมินผลการวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่างๆ  ที่พบค่อนข้างบ่อย มีดังนี้ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน วิทยานิพนธ์โดยทั่วไป มักจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงบริบทของปัญหา หรือ สถานการณ์ / สภาพทั่วไป ของเรื่องที่ทำวิจัย  ซึ่งนักวิจัยหรือนักศึกษา ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำวิทยานิพนธ์ หรือมีการอ่านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในอดีตค่อนข้างน้อย จะไม่เห็นถึงความสำคัญของการให้เหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนว่า ทำไมถึงทำเรื่องที่ทำวิจัย โดยเฉพาะทำไมถึงทำในสถานที่หรือพื้นที่นั้นๆ เช่น การศึกษาแรงจูงใจใในการทำงานองบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา  แต่ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาไม่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหา หรือ สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลฯ ดังกล่าว  นอกจากนี้  การเขียนบทนำ หรือ บทที่1 ควรนำเสนอตัวเลข สถิติ ทั้งในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ ชาร์ต ต่างๆ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของเรื่องที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ และควรมีการอ้างอิงถึงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบางส่วน เพื่อฉายภาพให้เห็นถึงที่มาที่ไป เรียกว่าเป็นการฉายภาพใหญ่ แล้วจึงค่อยๆไล่ลำดับปัญหาและความสำคัญไปสู่ประเด็นที่แคบลงในย่อหน้าท้ายๆ ของที่มาและความสำคัญ 2. หัวข้อวิทยานิพนธ์คลุมเครือ ไม่ชัดเจน  การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ จะต้องมีความชัดเจน สั้น

ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ Read More »

การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  เทคนิค การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูล สำหรับการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากที่สุดประเภทหนึ่ง สำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามต่างๆ ที่นักวิจัยได้จัดทำขึ้นไว้สำหรับให้ผู้ตอบได้ตอบ  โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงได้เขียนตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ หลายเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบบสอบถามมักจะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับรายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา จำนวนบุคคลในครอบครัว ภูมิลำเนา เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือทัศนคติที่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ ความคิดเห็น ทัศนคติ การรับรู้ ความสนใจ ความถนัด เจตคติ เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว , การศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ส่งผลต่อทัศนคติการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ขั้นตอนของการเก็บแบบสอบถาม

การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม Read More »

การเขียนงานวิจัยบทที่5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย

การเขียนงานวิจัยบทที่5  การเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย การเขียนงานวิจัยบทที่5 การเขียนงานวิจัยบทที่5 สำหรับการทำวิจัยทั่วไปจะเป็นบทสุดท้ายของการทำวิจัย เป็นการเขียนการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย รวมไปถึงการเขียนข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย  เป็นเนื้อในในส่วนที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้ทำการศึกษาวิจัย แนวทางการเขียนสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนสรุปผลวิจัย เขียนตามแบบฟอร์มขององค์กร ดูข้อมูลที่เก็บมาทั้งหมดในภาพกว้างว่าตอบวัตถุประสงค์การวิจัยไหม มีขั้นตอนการเขียนดังนี้ 1. เกริ่นนําวัตถุประสงค์การวิจัยบอกคุณภาพของแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลว่าคิดเป็ นร้อยละเท่าไร 2. วิเคราะห์การสูญหายของข้อมูล(อาจเขียนหรือไม่เขียนก็ได้)เนื่องจากใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง 3. สรุปข้อมูลทัวไป นําเสนอในรูปแบบบรรยายและตาราง ่ 4. สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเขียนเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้สอดคล้องกับข้อคําถามในแบบสอบถาม พร้อมทั้งจัดโครงร่างนําเสนอดูที่แบบสอบถามด้วย นําเสนอในรูปแบบ บรรยาย ตาราง โมเดลและภาพแผนภูมิ ตามวิจารณญาณของข้อมูลพร้อมบรรยาย อธิบายผลการวิจัย ที่นําเสนอ นอกจากนี้การเขียนสรุปผลการวิจัย เขียนโดยจัดกลุ่มให้เห็นชัดเจน 5. การบรรยายใต้ตาราง 5.1 ไม่ควรบอกค่าร้อยละตามตาราง สามารถบรรยาย 3 ใน 4 ส่วน เมื่อข้อมูลประมาณ 75 % หรือ บรรยายจํานวนครึ่งหนึ่ง เมื่อข้อมูลประมาณ 50 % 5.2

การเขียนงานวิจัยบทที่5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย Read More »

การหลีกเลี่ยงปัญหาการคัดลอก ปัญหา Plagiarism

การหลีกเลี่ยงปัญหาการคัดลอก สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ การแก้ไขปัญหาการคัดลอก การหลีกเลี่ยงปัญหาการคัดลอก ปัญหาPlagiarism จากโปรแกรมตรวจการคัดลอก อักขราวิสุทธิ์ หรือ Turn It In การหลีกเลี่ยงปัญหาการคัดลอก  คือ การเรียบเรียงหรือการเขียนผลงวิจัย รวมไปถึงผลงานวิชาการทุกชนิด เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการขโมยความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจ  ด้วยการใส่เครื่องหมายคำพูด (เมื่อใส่คำพูดลงไปในงาน) รวมถึง การอ้างอิงแหล่งที่มา ทันทีที่ผู้เขียนใส่คำพูดนั้นลงไป หรือไม่ก็ใช้วิธีการถอดความจากต้นฉบับ หากผู้เขียนรอให้งานของคุณเสร็จก่อน แล้วค่อยอ้างอิงแหล่งที่มา ถึงเวลานั้นมีความเป็นไปได้ที่จะลืม และกลายเป็นว่าผู้เขียนไปขโมยความคิดของคนอื่นเขามา เทคนิค การหลีกเลี่ยงปัญหาการคัดลอก 1.มีความรู้ในเรื่องที่ผู้เขียนกำลังพูดถึง การที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังจะพูด จะทำให้คุณสามารถเขียนออกมาด้วยคำพูดของตัวเองได้ง่ายกว่า และมันก็จะดีกว่าการที่คุณไปพูดซ้ำกับคำพูดของคนอื่น ดังนั้น ให้คุณหาข้อมูลในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต (หนังสือมักให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าอินเทอร์เน็ต) เกี่ยวกับเรื่องที่คุณจะเขียนเพื่อนำมาทำความเข้าใจด้วยเทคนิคในที่นี้ก็คือ หาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง หากคุณอิงแค่จากแหล่งเดียว เช่น หนังสือเกี่ยวกับทาสแค่ 1 เล่ม โอกาสที่คุณจะไปลอกไอเดียคนอื่นก็จะมีมากขึ้น แต่ถ้าหากคุณอิงจากหนังสือที่เกี่ยวกับทาส 3 เล่ม เล่มหนึ่งเป็นสารคดี สองเล่มที่เหลือเป็นแหล่งข้อมูลต้นฉบับ โอกาสที่จะเกิดการลอกเลียนแบบโดยไม่ได้ตั้งใจก็จะลดลงไปเยอะ 2. การอ้างอิงคำพูดและแหล่งที่มา งานเขียนจะต้องมีบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงในงานของผู้เขียน 

การหลีกเลี่ยงปัญหาการคัดลอก ปัญหา Plagiarism Read More »

การค้นคว้าอิสระ Independent Study (IS)

การค้นคว้าอิสระ Independent Study (IS) การค้นคว้าอิสระ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ คืออะไร? การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ เรียกอย่างสั้น คือ การค้นคว้าอิสระ หมายถึง เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระใน หัวข้อที่ตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของ สถานศึกษา รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง การศึกษาอิสระ หรือ การค้นคว้าอิสระ ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ  independent study หรือ directed study เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างอิสระในหัวข้อที่ตกลงกัน นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติของสถานศึกษา ทั้งนี้ หัวข้อที่ศึกษาขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์หรือกรรมการที่รับผิดชอบดูแล ภายใต้กรอบที่คณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด ซึ่งกำหนดสาขาวิชาที่ให้ศึกษา ระยะเวลา ความยากง่าย ปริมาณเนื้องานที่ต้องศึกษาและวิธีการประเมินผลเอาไว้ โดยปกติก่อนเริ่มทำการศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำวิชาศึกษาอิสระรับรองหัวข้อนั้นก่อน ซึ่งอาจการรับรองดังกล่าวแตกต่างกันไปตามบริบท เช่น รับรองว่าตนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาในหัวข้อนั้น รับรองว่าผู้เรียนมีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาหัวข้อดังกล่าวได้ด้วยตนเอง รับรองว่าหัวข้อนั้นมีความสำคัญเหมาะสมกับวิชาการศึกษาอิสระในระดับที่ผู้เรียนศึกษาอยู่ เมื่อนักศึกษาได้หัวข้อการค้นคว้าอิสระเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องทำการศึกษาในเรื่องที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาด้วยตนเอง  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ปรึกษา ระดับของการกำกับดูแล  ทั้งนี้ อาจมากน้อยต่างกันตามข้อกำหนดของวิชาการศึกษาอิสระในระดับที่ศึกษาอยู่ โดยทั่วไปนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท

การค้นคว้าอิสระ Independent Study (IS) Read More »

การเขียนวิจัยบทที่3

การเขียนวิจัยบทที่3 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย แนวคิด เทคนิค การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย การเขียนวิจัยบทที่3 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย หรือ การเขียนวิจัยบทที่3  เป็นการเขียนถึงระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงองค์ประกอบสำคัญของเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย (Research Design) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population ans Sample) เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นต้น ทัั้งนี้ วิธีดำเนินการวิจัย โดยทั่วไปจะอยู่ในเนื้อหาบทที่3 ของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฺ วิธีดำเนินงานการวิจัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับแผนการ และวิธีดำเนินงานเป็นลำดับ ก่อนลงมือปฎิบัติการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น นำไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะต่อไป การเขียนวิธีการดำเนินงานวิจัย มีลักษณะหรือรูปแบบ การเขียนที่มีความหลากหลาย  โดยการเขียนวิธีดำเนินการวิจัยนั้น มักขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อเรื่อง และการออกแบบวิธีวิจัย ที่ต้องการให้ผู้อ่านหรือผู้สนใจ สนใจเป็นพิเศษ ซึ่งการเขียนขั้นตอนนี้ปรกติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. กระบวนการรวบรวมข้อมูล และ

การเขียนวิจัยบทที่3 Read More »

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการ นิยามและความหมาย ขั้นตอน การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์อื่นๆ การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  โครงร่างวิทยานิพนธ์ โครงร่างวิจัย ควรมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ ชื่อเรื่อง ความสำคัญและที่มาของปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ของการศึกษา คำถามของการทำวิจัย ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐานและกรอบแนวคิดของงานวิจัย ขอบเขตของการทำวิจัย นิยามศัพท์ปฏิบัติการ นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาในการดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ในการทำวิจัย บรรณานุกรม รายการอ้างอิง ภาคผนวก ประวัติของผู้ดำเนินการวิจัย หัวข้อสำคัญที่ควรพิจารณาสำหรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1. หัวข้อวิทยานิพนธ์  (the title) 1.1 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ควรเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ มีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน 1.2 ระบุถึงเรื่องที่จะทำการศึกษาวิจัย ว่าทำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือ ต้องการผลอะไร 1.3 ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 1.4 ในกรณีที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ มีชื่อที่ยาวมาก

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ Read More »

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิคและวิธีการ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การทำวิจัยปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ การทำวิจัย ป.เอก สาขารัฐศาสตร์ การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ เชิงปริมาณเป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ ของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลข เป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบาย ผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ กระบวนการในการทำวิจัยเชิงปริมาณด้านรัฐศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการทําวิจัยด้านรัฐศาสตร์จําาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทําให้ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีระเบียบแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ดังนั้นการทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สําาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะทําาให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงการจัดลําาดับขั้นตอนและกระบวนการของ การทําาวิจัยได้อย่างเหมาะสม ในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ว่าประกอบไปด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง และแต่ละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดอย่างไร ในส่วนท้ายของบทนี้จะยกตัวอย่างแผนการ ดําเนินการวิจัยเพื่อที่ผู้วิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบระยะเวลาให้ผู้วิจัยสามารถดําาเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในระยะเวลาที่กําาหนด ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (Qunititative research question in Political Science) หมายถึง

การทำวิจัยด้านรัฐศาสตร์ Read More »

เทคนิคการทำวิจัย

เทคนิคการทำวิจัย แนวคิดพื้นฐาน เคล็ดลับ เทคนิคการทำวิจัย เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ เทคนิคการทำวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและคุณภาพของงานวิจัย เนื่องจากเป็นการวางแผนหรือกลยุทธ์การทำวิจัย ที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการทำวิจัย  7เทคนิคการทำวิจัย เทคนิคการทำวิจัยทั้ง 7 ข้อ ไม่ได้เรียงลำดับตาม กระบวนการทำวิจัย แต่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการทำวิจัยปริญญาเอก การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ การเลือกหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยปริญญาเอก ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ควรกำหนดหัวข้อวิจัยในสาขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลปริญญาเอก หรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ การใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Approach) การเลือกใช้แบบจำลองทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อนหรือเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง ยึดหลักอิทธิบาท4 กัดไม่ปล่อย  รายงานความคืบหน้า หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เทคนิค การทำวิจัยปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์ มีองค์ประกอบ ที่สำคัญ และ จำเป็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัย ควรเป็นเรื่องที่ทันสมัย และ น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบหรือก่อให้เกิดวิกฤติ ความเสียหายมหาศาล ทั้งต่อวิถีชีวิตตามปกติ ครอบครัว สถานศึกษา สังคม

เทคนิคการทำวิจัย Read More »

การเขียนวิจัยบทที่2

การเขียนวิจัยบทที่2 สำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ เทคนิค แนวทาง การเขียนวิจัยบทที่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนวิจัยบทที่2 เป็นการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับการกำหนดตัวแปรใน กรอบแนวคิดงานวิจัย  การเขียนงานวิจัยบทที่2 หรือ การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หมายถึง การค้นคว้าศึกษา รวบรวมและประมวลผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย บทความเอกสารทางวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือประเด็นที่ทำการวิจัย บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อในบทที่ 2 ได้แก่ ทฤษฎี ความรู้เบื้องต้นในเรื่องนั้น ๆ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของปัญหาที่วิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ องค์ประกอบสำคัญของวิจัยบทที่2 เนื่องจาก งานวิจัยบทที่2 เป็นบทที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาใส่ในเอกสารของการศึกษาเอกเทศนี้ คือ การแสดงผลการศึกษา การรวบรวมหลักการ

การเขียนวิจัยบทที่2 Read More »

การเขียนบทนำ

การเขียนบทนำ บทนำงานวิจัย แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค วิธีการ การเขียนบทนำ การเขียนบทนำงานวิจัย การเขียนบทนำ คือ การเขียนและเรียบเรียงเนื้อหา เพื่อเสนอประเด็นปัญหาการวิจัยและการตีกรอบปัญหาการวิจัยให้ชัดเจน ประกอบด้วยความเป็นมาของปัญหาการวิจัยและความสำคัญ วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเจตการวิจัย สมมุติฐานการวิจัย คำนิยามศัพท์เฉพาะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  การเขียนบทนำที่ดีนั้น เมื่อนักวิจัยได้ลงมือเขียนย่อหน้าแรกแล้ว จะต้องมีวิธีการเขียนเพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านเข้าสู่ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอโดย จะเริ่มจากการเขียนเนื้อหาในเชิงกว้างหรือการฉายภาพใหญ่ เช่น การยกนโยบายระดับประเทศเพื่อนำสู่ปัญหาหรือที่มาของปัญหา แล้วโยงเข้าสู่ประเด็นย่อยที่เราต้องการเขียน โดยกล่าวถึงบริบทของเรื่องที่ศึกษา ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา บทนำของรายงานวิจัยนับว่าเป็นส่วนที่ยากและท้าทายที่สุดในการเขียนรายงานนี้เลยก็ว่าได้ ความยาวของบทนำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของงานวิจัยที่คุณกำลังเขียนนั้น บทนำควรจะบอกให้ทราบถึงหัวข้อของคุณ เนื้อหา และเหตุผลในการทำงานวิจัยของคุณ ก่อนที่จะเริ่มกล่าวถึงคำถามและสมมุติฐานในงานวิจัยของคุณ บทนำที่ดีจะบ่งบอกถึงลักษณะของงานเขียนนี้ ทำให้ผู้อ่านสนใจ และสื่อสารสมมุติฐานหรือใจความหลักได้ เทคนิคการเขียนบทนำงานวิจัย 1. บอกให้ทราบถึงเรื่องที่คุณทำวิจัย  คุณสามารถเริ่มบทนำของคุณด้วยประโยคสักสองสามประโยคบอกให้ทราบเรื่องที่คุณเขียนและชี้ให้เห็นถึงคำถามของงานวิจัยที่คุณจะถาม นี่เป็นวิธีที่ดีที่จะเกริ่นให้ผู้อ่านทราบถึงเรื่องที่คุณเขียนและดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้ 2 – 3 ประโยคแรกควรจะเป็นตัวชี้แนะให้ทราบถึงปัญหาอย่างกว้างที่คุณจะพูดถึงมากขึ้นในส่วนที่เหลือของบทนำ และพาไปสู่คำถามของงานวิจัยที่เจาะลึกลงไปของคุณ ในงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งก็เรียกว่า “สามเหลี่ยมคว่ำ” ที่เริ่มจากการเขียนถึงเรื่องทั่วไปอย่างกว้างขวางก่อนในต้อนต้น ก่อนจะค่อยๆ ขยายเจาะลึกเข้าไปเป็นเรื่องๆ เฉพาะ  ประโยคที่ว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาในศตวรรษที่ 20 มุมมองชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก” บอกให้ทราบถึงหัวข้อเรื่อง

การเขียนบทนำ Read More »

การทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐาน แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  การทดสอบสมมติฐาน สำหรับการวิจัย หมายถึงการทดสอบหรือตรวจสอบว่าการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้า ของงานวิจัยนั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) เพื่อนeมาทดสอบการคาดคะเนนั้น   ซึ่งหากข้อมูลจริงสอดคล้องกับการคะเน หรือ การคาดการณ์ที่ตั้งไว้ หมายความว่าสมมติฐานเป็นจริง โดยใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) คือข้อความที่ระบุความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร หรือ แนวคิด (concept) ซึ่งผู้วิจัยต้องทำการทดสอบว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดยเป็นข้อความที่คาดคะเนคำตอบหรือทำนายไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผลต่อปัญหาของการวิจัย ที่ต้องการศึกษาหาคำตอบ และเป็นข้อความที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือ ปัจจัย ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ข้อความนั้นๆ อาจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ จึงต้องมีการทดสอบหรือพิสูจน์ด้วยการอาศัยกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบสมมติฐานค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ น่าสนใจ และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ 7.1 นิยาม 7.2 การทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว และแบบสองทาง 7.3

การทดสอบสมมติฐาน Read More »

รับทำDissertation

รับทำDissertation รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ รับทำThesisภาษาอังกฤษ รับทำDissertation ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ทุกกระบวนการทำงานวิจัยภาษาอังกฤษ Thesis ภาษาอังกฤษ รับทำDissertation ภาษาอังกฤษ สายสังคมศาสตร์ ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ (BBA / MBA / DBA / Ph.D) การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการทรัพยากรมนุมนุษย์ การจัดการทั่วไป  การวิเคราะห์โครงการ  แผนธุรกิจ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ รับทำDissertationด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐศาสตร์แรงงาน ทุนมนุษย์ เศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary Economics / Finance Economics) เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสาตร์ระหว่างประเทศ  เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โครงการ เป็นต้น ปรึกษาการทำ Dissertation ภาษาอังกฤษ สายสังคมศาสตร์ ทุกแขนง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  การจัดการโลจิสติกส์ 

รับทำDissertation Read More »

การสุ่มตัวอย่าง Sampling

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือ กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดมาเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลตามการศึกษาวิจัย เช่น การสุ่มตัวอย่างเพื่อการทำแบบสอบถามโดยใช้ช่องทางออนไลน์ ในทำ วิจัยตลาด ซึ่งเป็นวิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตลาด ฯลฯ  การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจำกัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น  เพื่อให้มีความเข้าใจในการเลือกตัวอย่าง จะขอนำเสนอความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับ การสุ่มตัวอย่าง             ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียว ประชากรอาจจะเป็นสิ่งของ เวลา สถานที่   9ล9 เช่นถ้าสนใจว่าความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อการเลือกตั้ง ประชากร คือคนไทยทุกคน หรือถ้าสนใจอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ประชากรคือเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อนั้นทุกเครื่อง  แต่การเก็บข้อมูลกับประชากรทุกหน่วยอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากและบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจภายในเวลาจำกัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เรียกว่ากลุ่มตัวอย่าง             กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่นำมาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร การที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อการอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้นั้น จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยสถิติเข้ามาช่วยในการสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง           การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หมายถึง กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ประเภทของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สำหรับงานวิจัย             วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Nonprobability sampling ) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่คำนึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อยเท่าไร ทำให้ไม่ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ไม่สามารถนำผลที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ แต่มีความสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่า  ซึ่งสามารถทำได้หลายแบบ ดังนี้ 1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ 1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ( Quota  sampling

การสุ่มตัวอย่าง Sampling Read More »

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ Analysis of Variance (ANOVA) หมายถึง การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นการทดสอบทางสถิติที่พัฒนาโดยโรนัลด์ ฟิชเชอร์ (Ronald Fisher) ในปี ค.ศ. 1918 และได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พูดง่าย ๆ ว่า ANOVA จะเป็นสิ่งที่จะบอกคุณว่ามีความแตกต่างทางสถิติระหว่างวิธีการของกลุ่มอิสระ 3 กลุ่มขึ้นไปหรือไม่ ANOVA แบบ 1 ตัวแปรเป็นรูปแแบบการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่สุด และยังมีรูปแบบการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้:   แบบ 2 ตัวแปร (Two-way ANOVA)   แฟกทอเรียล (Factorial ANOVA)   แบบทดสอบของเวลซ์ (Welch’s F-test ANOVA) ANOVA แบบจัดอันดับ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA Read More »

การวิเคราะห์แบบสอบถาม

การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS เทคนิค แนวทาง การวิเคราะห์แบบสอบถาม การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย SPSS   การทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทั่วไปจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบหรือประเภทของข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ข้อมูลจากการวางแผนการทดลอง และ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้แนวทางการสำรวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย ดังนั้น การวิเคราะห์แบบสอบถาม จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องให้ความสำคัญและต้องเรียนรู้กับเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ทำการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ได้รับความนิยมแพร่หลายที่สุด สำหรับการวิเคราะห์แบบสอบถาม คือ โปรแกรม SPSS และ โปรแกรม STATA อย่างไรก็ตาม โปรแกรม SPSS ถือได้ว่ามีข้อดีหรือข้อได้เปรียบโปรแกรม STATA ในเรื่องของความง่ายหรือความสะดวก การทำความเข้าใจโปรแกรม การทำความเข้าใจคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม SPSS สามารถทำได้ง่ายกว่า และตารางผลลัพธ์เป็นตารางที่นำไปปรับใช้สำหรับการเขียนผลการศึกษา หรือ การนำเสนอผลการศึกษาที่ง่ายและสวยงามกว่าโปรแกรม STATA เทคนิค การวิเคราะห์แบบสอบถาม

การวิเคราะห์แบบสอบถาม Read More »

การวิจัยทางรัฐศาสตร์

การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การทำวิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์ วิจัยปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ รัฐศาสตร์ การวิจัยด้านรัฐศาสตร์  การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน รัฐศาสตร์ การทำวิจัยรัฐศาสตร์  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์  วิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน บริหารรัฐกิจ และการบริหารนโยบายสาธารณะ สามารถกำหนดระเบียบวิธีวิจัยได้ดังนี้ การวิจัย เชิงปริมาณ Quantitative  Research  เชิงคุณภาพ  Qualitative  Research แบบผสมผสาน Mixed  Research Approach การวิจัย เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  เชิงพยากรณ์อนาคต  ตามศาสตร์  ตามวัตถุประสงค์ การวิจัย ตามการเก็บ รวบรวมข้อมูล  ตามระเบียบวิธีวิจัย  ตามประโยชน์ของการวิจัย ตัวอย่าง หัวข้อวิจัยการจัดการภาครัฐและเอกชน  วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ 1.ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด 2.การพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ 3.รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง

การวิจัยทางรัฐศาสตร์ Read More »

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นวิทยานิพนธ์ การสืบค้นงานวิจัย สืบค้นวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การสืบค้นดุษฎีนิพนธ์ การสืบค้นวิทยานิพนธ์ หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการสืบค้นวิทยานิพนธ์ การสืบค้นงานวิจัย สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยประเภทต่างๆ จะอาศัยวิธีการเช่นเดียวกันกับ การสืบค้นสารสนเทศ กล่าวคือ เลือกประเภทเอกสาร และ เครื่องมือสำหรับสืบค้น วางแผนการสืบค้น ได้แก่ กำหนดคำค้น (Keyword) จากหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือหัวข้อวิจัยที่ต้องการ  และ กำหนดเทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยที่สำคัญ ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยของไทย ครอบคลุมวิทยานิพนธ์เต็มเล่มและบทความวิจัยบางส่วนทุกสาขา   เป็นฐานข้อมูลวิจัยที่ใช้งานได้จริง  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้มาก ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ที่ทีม รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องใช้อย่างมาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา เอก มากกว่า

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Read More »

การสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล

การใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล  การสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำหรับการทำงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นวิจัยประเภทใดก็ตาม บทความนี้นำเสนอ แนวคิด วิธีการ การใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย และ เทคนิคการค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการทำงานวิชาการประเภทต่างๆ ที่อ้างอิงระบบการทำงานที่มีระเบียบและระบบที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการทำวิจัย  การการสืบค้นข้อมูลนั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำหรับการทำงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นวิจัยประเภทใดก็ตาม ดังนั้นเรื่องของการเริ่มต้นในการทำงานวิจัยที่ดีนั้น จะต้องเริ่มที่การหาข้อมูลมาประกอบให้ดีมากที่สุดด้วย ข้อมูลนั้นจะต้องกว้างเพียงพอ และตรงประเด็น อีกทั้งจะต้องเชื่อถือได้อีกด้วย ดังนั้นการสืบค้นข้อมูล จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง งานวิจัยที่ตนเองสนใจอยู่เพื่อนำมาใช้ในการที่จะเขียนรายงานออกมาเพื่อให้เข้าใจมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะทำต้องใช้ในการทำวิจัย ทั้งนี้แหล่งสืบค้นข้อมูลในปัจจุบันมีมากมาย แหล่งสืบค้น มีมากมายหลากหลายแหล่ง ทั้งห้องสมุด หรือว่าการท่อง google เพื่อเข้าไปหาข้อมูล ซึ่งในปัจจุบัน นั้นนับได้ว่า เป็นแหล่งข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีการนั้นก็สืบค้นรวดเร็วและมีความสะดวก ตัวอย่างแหล่งในการสืบค้นข้อมูลสำหรับงานวิจัย เช่น 1. TDC : Thai Digital Collection : ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์

การสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล Read More »

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการ การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ ดุษฎีนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์รัฐศาสตร์ การทำวิจัยรัฐศาสตร์  การวิจัยทางรัฐศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์อย่างเป็นวิชาการ ที่มีระเบียบแบบแผน มีหลักเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาย่อยของรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ แน่นอน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ การวิจัยทางรัฐศาสตร์ อธิบายถึงการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ โดยในส่วนแรกจะเป็นการอธิบายโดยสังเขปว่ารัฐศาสตร์คืออะไรและมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ถึงประเด็นใดบ้าง ต่อจากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงความหมายของการวิจัย การวิจัยทางรัฐศาสตร์ และความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ในส่วนต่อไป จะอธิบายถึงลักษณะที่ดีของการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์และลักษณะของการศึกษาที่ไม่ถือว่า เป็นการวิจัย ในส่วนท้ายของบทจะเป็นการอธิบายถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการในการทำวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์  การทําวิจัยด้านรัฐศาสตร์ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทําให้ถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีระเบียบแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ดังนั้นการทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการทําาวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สําาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะทําาให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงการจัดลําาดับขั้นตอนและกระบวนการของ การทําาวิจัยได้อย่างเหมาะสม  ปัญหาการวิจัย ชื่อเรื่องงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ ปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ (Qunititative research question in Political Science) หมายถึง ประเด็นทางรัฐศาสตร์ที่นักวิจัยมีความสงสัยและต้องการคําตอบจากข้อสงสัยนั้น การกําหนดปัญหาการวิจัยมีความสําคัญมากที่สุดในการทําวิจัยเนื่องจากสามารถเอื้อให้การวิจัยนั้น ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี และมีปัญหาในการดําเนินการน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการกําหนด วัตถุประสงค์และสมมติฐาน โดยอาศัยวิธีการทบทวนทฤษฎี

การทำวิจัยรัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ด้านรัฐศาสตร์ Read More »

รับทำวิจัยบท2 รับเขียนทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

รับทำวิจัยบท2 รับสืบค้นข้อมูล รับทำวิจัยบท2 รับเขียนทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) รับรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล รับทำวิจัยบท2 รับเขียนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รับทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การเขียน Literature Review เป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้งานทั้งฉบับดูมีคุณค่าหรือดูไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งควรเขียนแบบมีการวางแผน ตามโครงสร้างที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ควรเขียนหรือเรียบเรียงแบบเจอเนื้อหาอะไรก็เอามาใส่ไว้ในบทนี้ ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) การค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา และ/หรือ โจทย์วิจัยที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักวิจัยมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น จนสามารถทำการวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม   การเขียนLiterature review  ที่ดี  ไม่ควรเขียนหรือเรียบเรียงแบบ “ขนมชั้น”  คือ การเอาเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นแนวคิด หลักเกณฑ์ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอามาต่อๆ กัน โดยไม่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละส่วน  โดยทุกเนื้อหาที่เขียนจะต้องแสดงที่มาที่ไป มีการจั่วหัว การเกริ่นนำ และการสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ และหากเป็นงานที่ต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ

รับทำวิจัยบท2 รับเขียนทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) Read More »

การสร้างสื่อการเรียนการสอน สำหรับวิจัยด้านการศึกษา บริหารการศึกษา

การสร้างสื่อการเรียนการสอน แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิคและวิธีการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน วิจัยป.โท ด้านการศึกษา การสร้างสื่อการเรียนการสอน   ความหมายของการออกแบบสื่อการเรียนการสอน  คือการจัดทำสื่อให้น่าสนใจ น่าติดตาม เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะต้องออกแบบและอาศัยความรู้ความชำนาญด้านศิลปะเข้ามาช่วยในการจัดทำให้หัวข้อย่อยหรือโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดไว้นั้นเป็นรูปเป็นร่าง มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถสื่อความหมายได้เหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้สื่อที่ผลิตนั้น .สะดวกต่อการใช้ ง่ายต่อการเข้าใจ จะทำให้สื่อที่ผลิตนั้นมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี การออกแบบสื่อ องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนคือสิ่งที่ครูมักนำไปประกอบการเรียนการสอนนั่นก็คือ สื่อการสอนนั่นเอง สื่อการสอนนับว่ามีประโยชน์มากเพราะสื่อการสอนเปรียบเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาและได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าที่ครูผู้สอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหา โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย หลักการออกแบบสื่อการสอน ในการออกแบบ จำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจขั้นตอนในการออกแบบ เพื่อนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการปฏิบัติและลงมือสร้างบทเรียน เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามจุดประสงค์ เมื่อศึกษาและเข้าใจในการออกแบบดีแล้วย่อมจะทำให้ผลงานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักเกณฑ์ การออกแบบสื่อการเรียนการสอน หลักการออกแบบประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ออกแบบสำหรับชั้นเรียนปกติ แต่ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ได้ หลักการสอนประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1 เร้าความสนใจ (Gain Attention) 2 บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objectives)  3 ทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 4

การสร้างสื่อการเรียนการสอน สำหรับวิจัยด้านการศึกษา บริหารการศึกษา Read More »

รับทำวิจัยการเงิน

รับทำวิจัยการเงิน รับทำวิทยานิพนธ์การเงิน วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์  วิศวกรรมการเงิน  บริหารธุรกิจการเงิน  ให้คำปรึกษาการทำวิจัยการเงินในระดับปริญญาเอก โดยนักวิจัยปริญญาเอกด้านการเงิน  บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา รับวิเคราะห์ข้อมูลEVIEW รับสอน การวิเคราะห์EVIEW  รับทำวิจัยการเงิน  จ้างทำวิจัยการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา เราให้บริการเป็นที่ปรึกษา รับทำวิจัยการเงิน ในลักษณะ ผู้ช่วยทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์  จำนวนมาก ที่ประสบกับปัญหาการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ สาขาการเงิน ทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน (MBA.FINANCE) วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์การเงิน และ เศรษฐศาสตร์การเงิน สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ  ทั้งความแม่นยำองค์ความรู้ด้านการเงิน ทฤษฎีตลาดทุน การบริหารการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน ตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้   ความแม่นยำด้านแบบจำลองเศรษฐมิติ สถิติ และคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะโปรแกรมวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยการเงิน ได้แก่ STATA  EVIEW  และ LIMDEP ทำให้เราสามารถให้การช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา 

รับทำวิจัยการเงิน Read More »

วิจัยรปศ.

วิจัยรปศ. แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัย วิจัยรปศ. วิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ การตั้งชื่อหัวข้อวิจัยรปศ. วิทยานิพนธ์รปศ. วิจัยปริญญาโทรปศ. วิทยาินพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ วิจัยรปศ. สำหรับผู้ที่ศึกษานอกสายงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสาตร์ อาจมีความสับสน หรือ เข้าใจผิดเกี่ยวกับงานวิจัย “การบริหารนโยบายสาธารณะ” ว่าแท้ที่จริงแล้วขอบข่ายอยู่ในรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์  บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ การทำวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ และ การทำวิจัยเกี่ยวกับการบริหารนโยบายสาธารณะ การศึกษาในสาขา รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ส่วน รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด  สำหรับ ประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม และยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต นโยบายสาธารณะเป็นขอบข่ายหนึ่งของ การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งหมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทำ หรือการเลือกตัดสินใจของรัฐซึ่งได้ทำการตัดสินใจและกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นำการกระทำที่ตามมาให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ด้วยการวางแผน

วิจัยรปศ. Read More »

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA การใช้โปรแกรมSTATA

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมSTATA การใช้โปรแกรมSTATA การใช้โปรแกรมSTATA โปรแกรม Stata เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดอยู่ในประเภท โปรแกรมสำหรับองค์กร (Corporate Software) ทั้งองค์กรธุรกิจ และองค์กรรัฐ   โปรแกรมStata ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตัวเลขสถิติทุกประเภท ทั้งข้อมูลจากการทดลอง ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยโปรแกรม STATA ถูกออกแบบสำหรับการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้งานโปรแกรมStata  ใช้ได้ทั้งกับการทำงานทั่วไป และการทำงานวิจัยต่างๆ  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Stata คือ สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และครอบคลุมการทำงานและวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ บริหารธุรกิจ วิจัยทางการเงิน การตลาด พฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม STATA สามารถ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis)  และ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม STATA การใช้โปรแกรมSTATA Read More »

รับเก็บข้อมูล ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลอนุกรมเวลา

รับเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล รับหาข้อมูล ให้บริการด้านการทำวิจัย ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รับเก็บข้อมูล รับหาข้อมูล รับรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Reries Data) ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ งบการเงิน ข้อมูล ตลาดการเงิน ตลาดทุน สำหรับใช้ในงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล รับเก็บข้อมูล รับหาข้อมูล จากฐานข้อมูลระดับโลก เช่น World Bank , Bloomberg, Reuters และข้อมูลสำคัญในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ตลาดทุน ตลาดการเงิน งบดุล งบการเงิน งบกำไรขาดทุน และข้อมูลด้านยอดขาย ทุกประเภท สำหรับใช้ในการประกอบแผนธุรกิจและงานวิจัย รับทำแบบสอบถาม รับเขียนแผนธุรกิจ งาน วิจัย การ ตลาด รับเก็บแบบสอบถาม  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม รับวิเคราะห์spss สำหรับงานวิจัยทุกประเภท เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ พร้อมให้บริการ

รับเก็บข้อมูล ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลอนุกรมเวลา Read More »

รับแก้ไขวิทยานิพนธ์

รับแก้ไขวิทยานิพนธ์   บริการแก้ไขงานวิจัย รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ รับแก้ไขงานวิจัย ตั้งแต่ การออกแบบงานวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัยและวิทยานิพนธ์ การสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  AMOS  LISREL  STATA  EVIEW รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์  รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ แก้ไขงานวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์ ในประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การเขียนที่มาและความสำคัญ  การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง  การเขียนนิยามศัพท์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้  การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การแก้ไขตัวแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย ไปจนถึง การแก้ไขระเบียบวิธีวิจัย การเก็บแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น ปัญหาที่ผู้ทำวิจัย หรือ นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท หรือ ผู้ที่กำลังทำดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก มักจะต้องเจอเมื่อต้องทำงานวิจัยจบในขั้นสุดท้ายของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะมีตั้งแต่ การกำหนดหัวข้อวิจัย/หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเขียนและเรียบเรียงที่มาและความสำคัญขอองปัญหา  การกำหนดตัวแปรในกรอบแนวคิดที่ถูกต้อง  การแก้ไขการเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่ขาดการเชื่อมโยงไปสู่ตัวแปร ในกรอบแนวคิดของงานวิจัย

รับแก้ไขวิทยานิพนธ์ Read More »

รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม

รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม ทีมวิจัยมืออาชีพ รับทำวิจัย รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม ให้บริการจัดทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถาม  สำหรับการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยทุกชนิด ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับงานวิจัย รับสร้างแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยเชิงปริมาณ รับสร้างแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยที่ใช้การสำรวจ ด้วยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย รับทำแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยานิพนธ์สายสังคมศาสตร์ทุกสาขา ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับการทำวิจัย บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การศึกษา/บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ แบบสอบถาม สำหรับวิจัยด้านรัฐศาสตร์ แบบสอบถามสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ รปศ.  แบบสอบถามในสาขาโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น รับทำแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถาม ด้วยมืออาชีพที่มีพื้นฐานความรู้ในสายสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท หลายสาขา  สามารถรับสร้างแบบสอบถาม ทำแบบสอบถาม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม สอดคล้องกับการสร้างแปรในกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย อ้างอิงเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การสร้างแบบสอบถาม การทำแบบสอบถาม ยึดหลักการสร้างแบบสอบถามที่ดี แบบสอบถาม

รับสร้างแบบสอบถาม รับทำแบบสอบถาม Read More »

หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

วิจัยด้านการจัดการ การจัดการทั่วไป หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ การทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ วิทยานิพนธ์การจัดการ ผู้ทำวิจัยจะต้องมีพื้นฐานและองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการ การจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี ีจึงจำนไปสู่ การตั้งชื่อเรื่อง หรือการกำหนด หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถดำเเนินการทำวิจัยต่อจนสำเร็จ การจัดการ หมายถึง การให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการ คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยการบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง กระบวนการในการจัดการ การวางแผน การวางแผนหรือ Planning หมายถึงการพิจารณากำหนดแนวทางการทำงานให้ บรรลุเป้าหมาย โดยเกิดจากการใช้ดุลพินิจคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการการทำงานใน อนาคต การจัดองค์การ การจัดองค์การหรือ Organizing หมายถึง การจัดระเบียบหรือโครงสร้างของการ ทำงานภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบและอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น การบังคับบัญชาสั่งการ หรือ Commanding หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้ความสามารถชักจูงหรือหว่านล้อมผู้ใต้บังคับ บัญชาให้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง จนสามารถทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จได้ การประสานงาน หรือ Coordinating หมายถึง การจัดให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรทำงานประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน

หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ Read More »

รับทำงานวิจัย

ศูนย์ให้บริการงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล รับทำงานวิจัย ปรึกษาวิจัยปริญญาเอก วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  รับทำงานวิจัย โดยทีมวิจัยปริญญาเอกและปริญญาโท หลายสาขา สอบถาม ปรึกษา พูดคุย ทดสอบความรู้ทุกด้าน ก่อนตัดสินใจ รับทำงานวิจัย รับทำวิจัย  รับทำปริญญาเอก สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการเลือกมหาวิทยาลัย  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  วางแผนการเรียน การทำรายงาน  ฯลฯ   รับทำรายงาน รับทำรายงานด่วน  รับทำสารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ รับทำรายงานภาษาอังกฤษ, รับทำวิจัย กฎหมาย นิติศาสตร์,วิทยานิพนธ์กฎหมาย วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์, ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน รับทำวิจัย  บริหารการศึกษา  รับทำวิจัย, บริหารธุรกิจ MBA  รับทำวิจัยตลาด  Market  Research  รับทำวิจัยการเงิน FINANCE  RESEARCH, วิจัยการจัดการ, วิจัยเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  การจัดการภาครัฐและเอกชน,  วิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business Management , International Trade Economics

รับทำงานวิจัย Read More »

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เทคนิค วิธีการ การเตรียมตัว การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  การสอบป้องกัน หรือเรียกว่า Defense Examination เป็นการสอบจบผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยที่ได้ดำเนินการมา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องรวบรวมความคิดทั้งหมดอย่างเป็นระบบ สามารถตอบคำถามคณะกรรมการสอบในมิติต่างๆ ในด้านวิชาการ เนื้อหา และด้านข้อมูลทางสถิติงานวิจัย เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการสำหรับ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จึงมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะมีสิทธิ์สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีดังนี้  1. ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับหลักสูตรต่อไปนี้               1) ปริญญามหาบัณฑิต แผน ก2 และ แผน ข               2) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2        2. กรณีสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ต้องดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่าง ไม่น้อยกว่า 90 วัน        3. กรณีสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ต้องดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติโครงร่าง

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ Read More »

การสร้างแบบสอบถาม

การสร้างแบบสอบถาม    แนวคิดเกี่ยวกับ การสร้างแบบสอบถาม เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ดี การรวบรวมแบบสอบถาม เพื่องานวิจัย ก่อนไปถึงขั้นตอน การสร้างแบบสอบถาม ผู้ทำวิจัยควรทำความเข้าใจกับแบบสอบถาม และ การสร้างแบบสอบถามที่ถูกต้อง ดังนี้  แบบสอบถาม(Questionnaire) หมายถึง รูปแบบของคำถามเป็นชุดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต แบบสอบถามประกอบด้วยรายการคำถามที่สร้างอย่างประณีต เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง โดยส่งให้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การสร้างคำถามเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้วิจัย เพราะว่าผู้วิจัยอาจไม่มีโอกาสได้พบปะกับผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายความหมายต่าง ๆ ของข้อคำถามที่ต้องการเก็บรวบรวม แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวกและสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามสามารถทำได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผู้ตอบด้วยตนเอง โครงสร้างของแบบสอบถาม โดยทั่วไป แบบสอบถามจะมีโครงสร้างหลักหรือโครงสร้างที่สำคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. หนังสือนำหรือคำชี้แจง  ส่วนแรกของแบบสอบถาม อาจมีจดหมายนำอยู่ด้านหน้าพร้อมคำขอบคุณ โดยคำชี้แจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ที่ให้ตอบแบบสอบถาม การนำคำตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ คำอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง ชื่อ และที่อยู่ของผู้วิจัย ประเด็นที่สำคัญคือการแสดงข้อความที่ทำให้ผู้ตอบมีความมั่นใจว่า ข้อมูลที่จะตอบไปจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ และมีการพิทักษ์สิทธิของผู้ตอบด้วย 2. คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลประเภท ลักษณะทางประชากรศาสาตร์ (Demographics) หรือ

การสร้างแบบสอบถาม Read More »

รับคิดหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์

รับคิดหัวข้อวิจัย ให้บริการ รับคิดหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  การวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคําตอบในการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการที่เป็นระบบเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ โดยมีลําดับขั้นตอนในการวิจัยที่เริ่มจากการกําหนดปัญหาศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและเขียนรายงานการวิจัย  ให้บริการ รับคิดหัวข้อวิจัย ที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่หัวข้อต่างๆ ของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้จนสำเร็จ ประโยชน์ของการทําวิจัย 1. การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 2. การวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม 3. การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และสามารถใช้ทํานาย ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญสํานึก 4. การวิจัยสามารถช่วยในด้านการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปัญหาหรือการ วินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารให้เป็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 5. การวิจัยสามารถตอบคําถามที่ยังคลุมเครือให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น 6. การวิจัยจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ให้มีการใช้ผลการวิจัยและทํางาน ค้นคว้าวิจัยต่อไป 7. การวิจัยจะทําให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

รับคิดหัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ Read More »

รับเขียนโครงร่างวิจัย

รับเขียนโครงร่างวิจัย บริการ รับเขียนโครงร่างวิจัย โดยทีมวิจัยปริญญาเอกและโทหลายสาขา รับเขียนโครงร่างวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์   โครงร่างวิจัยสาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  รปศ.  บริหารการศึกษา โครงร่างวิจัยสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน โครงร่างวิจัยสาขากฎหมาย (นิติศาสตร์) รับเขียนโครงร่างวิจัยทุกสาขา รับเขียนโครงร่างวิจัย  ทุกสาขา การวิจัย คือ กระบวนการค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริง อย่างมีระบบ มีกฎเกณฑ์ในการรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์และแปลความข้อมูล เพื่อแสวงหาคําตอบ สําหรับคําถามหรือประเด็นการศึกษาที่ตั้งไว้ด้วยกระบวนการ อันเป็นที่ยอมรับ ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีนี้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้มากที่สุด โดยทั่วไปก่อนที่นักวิจัยจะทําการวิจัย จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยไว้ล่วงหน้า การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) นอกจากจะทําให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและ รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัยแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาขออนุมัติทําวิจัย หรือขอทุน สําหรับวิจัยอีกด้วย เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่า การวิจัยที่จะทํานั้นมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ ในการวิจัยให้สําเร็จ และประโยชน์ สมควรได้รับการอนุมัติให้ทําการวิจัยได้ สิ่งสําคัญที่สุดในการเขียนโครงร่างการวิจัยที่ดี

รับเขียนโครงร่างวิจัย Read More »

หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง

การทำวิจัยด้านการบริหารสินค้าคงคลัง  หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดียเพื่อนไปสู่ การเลือก หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารสินค้าคงคลัง คือการดูแล วางแผน และจัดการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ขายหรือ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ และสต๊อกสินค้า โดยที่เป้าหมายของการบริหารสินค้าคงคลังคือการดูการไหลเวียนของสินค้าจากกระบวนการผลิตไป กระบวนการจัดเก็บ จนไปถึงกระบวนการขาย   รายการหลักของสินค้าคงเหลือแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ วัตถุดิบ (Raw materials) – วัตถุดิบเป็นสิ่งของที่ผู้ผลิตใช้ในการประกอบหรือแปรรูปในการสร้างสินค้าสำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อขายภายหลัง โดยอาจจะรวมถึงสิ่งของที่บริษัทซื้อมาจากบริษัทอื่น จัดหาด้วยตัวเอง หรือประกอบมาจากวัตถุดิบอื่นอีกที งานในกระบวนการ (Work in progress) – สำหรับสินค้าที่มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน บางครั้งบริษัทก็ต้องมีการจัดเก็บ ‘งานในกระบวนการ’ ก่อนที่จะเข้าไปในกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปออกมา งานในกระบวนการ คือสินค้าคงคลังที่ถูกผลิต แปรรูป หรือประกอบมาจากวัตถุดิบ แต่ก็ยังอยู่ในลักษณะไม่สมบูรณ์แบบ รอการผลิต แปรรูป หรือประกอบอีกรอบเพื่อให้เป็นสินค้าที่พร้อมจำหน่าย สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) – สินค้าสำเร็จรูป สินค้าที่ถูกแปรรูป ประกอบ หรือผลิตมาสมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะถูกขายให้กับลูกค้าแล้ว เพราะฉะนั้นสินค้าสำเร็จรูปก็คือสต๊อกของสินค้าที่พร้อมจะนำไปขายให้กับลูกค้านั้นเอง

หัวข้อวิจัย การบริหารสินค้าคงคลัง Read More »

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการทำวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก หรือ ดุษฎีนิพนธ์  กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ มีความสำคัญยิ่งเพราะช่วยให้งานเสร็จเร็ว ได้ข้อสรุปส่งให้ผู้รับทำได้ไวและตรงประเด็น จากประสบการณ์รับทำวิทยานิพนธ์และรับติวให้นักศึกษามา การทำวิทยานิพนธ์มี 7 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องดังนี้ 1. กำหนดชื่อเรื่องหรือ หัวข้อวิทยานิพนธ ์ : เป็นชื่อที่คุณสนใจ ถนัด และอยู่ในสาขาที่เรียน หากยังไม่ทราบ ให้ดูหัวข้อจาก วิทยานิพนธ์ที่รุ่นพี่ทำไว้แล้วให้ดูในบทที่ 5 ในส่วนของข้อเสนอแนะสำหรับ การทำวิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป จะทำให้ทราบชื่อเรื่องที่น่าสนใจ และกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยตามชื่อเรื่องนั่นเอง ส่วนประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นการเขียนว่า เมื่อวิจัยเรื่องนี้แล้ว วิทยานิพนธ์ให้ประโยชน์อะไร กับใคร และเอาไปใช้ได้อย่างไร 2. ศึกษา วิทยานิพนธ์ ในอดีต: ขั้นตอนนี้เรียกว่า Literature Review หรือเรียกว่า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษาทฤษฎีซึ่งดูจากหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่เราศึกษา ดูว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่มีคนทำไว้แล้ว ในหัวเรื่องที่เหมือนกันหรือคล้ายใกล้เคียงกัน 3. การกำหนด กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ Read More »

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ   แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค รูปแบบ การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิด และ ความหมายเบื้องต้นเสียก่อน ดังนี้ แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึง แผนการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ต่างๆ เหล่านั้นได้  ตลอดจน ข้อจำกัด ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินการด้วย แผนธุรกิจจะรวมถึงรายละเอียดแผนการขายการตลาด แผนการเงิน  และ แผนการปฏิบัติการ  หลายคนอาจจะมองแผนธุรกิจว่าเป็นแค่เอกสารที่ทำส่งอาจารย์ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจในการประกอบการทำธุรกิจด้วย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องคิดแผนหรือวิธีทำธุรกิจคร่าวๆไว้ก่อนอยู่แล้ว (แต่อาจจะไม่ได้มีการจัดเรียงเอกสารไว้เรียบร้อยเหมือนตอนส่งอาจารย์) หรือหากคุณอยากขอเงินลงทุนเพิ่มจากธนาคาร คุณก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง การเขียนแผนธุรกิจ ที่น่าสนใจ แผนธุรกิจ ตุ๊กตาเอกลักษณ์ ช้างไทย ธุรกิจเทียนสมุนไพรไทย นิตยสาร สำหรับผู้ชาย คลินิก สำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจผักผลไม้เพื่อสุขภาพ แผนธุรกิจ (Business Plan) การเขียนแผนธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เห็นโครงสร้างและรายละเอียดที่สำคัญของดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน แผนธุรกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ Read More »

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน นอกจากจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจแล้ว  ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เจ้าหนี้ นักลงทุน และสถาบันการเงิน รวมไปถึงประชาชนที่สนใจลงทุนในกิจการนั้นๆด้วย  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในด้านต่างๆของกิจการ ประเภทของ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสามารถแบบออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆคือ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability Ratio)   อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์และเงินทุนของกิจการ โดยวิเคราะห์จากรายได้ที่กิจการสามารถสร้างได้จากการนำสินทรัพย์และเงินทุนนั้นไปใช้ประโยชน์  โดยมีอัตราส่วนสำคัญดังนี้ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Net Fixed Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนของส่วนของทุน (Equity Turnover)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Operating Performance Analysis) Read More »

ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์

ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) เป็นกระบวนการค้นคว้าหา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของบุคลากรในองค์กร การตรวจสอบขวัญกำลังใจ ความคิดเห็นของ พนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่การทางาน และสิ่งที่พนักงานต้องการ และคุณภาพชีวิต เป็นต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการที่มีระบบ  ดังนั้น กระบวนการทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์  จึงต้องมีการกำหนดตัวแปร และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เทคนิคการทำวิจัยปริญญาเอก เหล่านี้ ไม่ได้เรียงลำดับตาม กระบวนการทำวิจัย แต่เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการทำวิจัยปริญญาเอก  การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ การเลือกหัวข้อวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยปริญญาเอก ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ควรกำหนดหัวข้อวิจัยในสาขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลปริญญาเอก หรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ การใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Approach) การเลือกใช้แบบจำลองทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่มีความซับซ้อนหรือเป็นการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง ยึดหลักอิทธิบาท4 กัดไม่ปล่อย  รายงานความคืบหน้า หรือเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ บางหัวข้อ หรือ บางขั้นตอนจะต้องทำควบคู่กันไป  สามารถทำไปแก้ไปได้ เพราะ ไม่ได้เรียงลำดับ ตามขั้นตอนแน่นอนตายตัวนัก

ดุษฎีนิพนธ์ทรัพยากรมนุษย์ วิจัยปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์ Read More »

วิจัยโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์

วิจัยโลจิสติกส์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัยโลจิสติกส์ วิจัยโลจิสติกส์ งานวิจัยด้านโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สาขาโลจิสติสก์ โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด วิจัยโลจิสติกส์ จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ การทำงานวิจัยโลจิสติกส์ ผู้วิจัย สามารถเลือกศึกษาบางหัวข้อ ที่ถนัด หรือ มีความสนใจเป็นพิเศษ กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ในการขนส่ง ของการจัดการเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นอีกส่วนของการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การจัดการคลังสินค้า , การกระจายสินค้า , การจัดการสินค้าคงคลัง , การบรรจุภัณฑ์ ,การรับส่ง , ข้อมูลต่างและระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ ในขอบข่ายการกระบวนการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย งานบริการลูกค้า

วิจัยโลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ Read More »

งานวิจัยบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ MBA

งานวิจัย บริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ MBA แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัย สาขาบริหารธุรกิจ MBA เทคนิค งานวิจัย บริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การทำวิจัยบริหารธุรกิจ หรือ การวิจัยธุรกิจ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการค้นคว้าหาความรู้ ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายที่แน่นอน โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น งานวิจัย บริหารธุรกิจ หรือ วิจัย วิทยานิพนธ์ MBA จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ขอบข่าย งานวิจัย บริหารธุรกิจ 1. การวิจัยทางด้านการจัดการ (Management Research) การวิจัยทางด้านการจัดการ  มุ่งเน้นการพิจารณากิจกรรมทางธุรกิจตามหน้าที่หรือกระบวนทางจัดการ  ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) รวมทั้งการวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจ  จากกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  เช่น  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การนำกลยุทธ์

งานวิจัยบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ MBA Read More »

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์

การทำวิจัย รัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย เทคนิค กระบวนการทำวิจัย วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ การทำวิจัย ในสาขารัฐศาสตร์ เป็นการศึกษาข้อเท็จจริง และมุ่งทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเราอยู่ โดยจะอาศัยแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญ ๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ 20 ไอเดีย หัวข้อวิจัยและวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้ 1 การจัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Management of Information System for in the Tasks

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ Read More »

หาคนทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

ต้องการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หาคนทำวิจัย อยู่ใช่ไหม? หากกำลังประะสบปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ต้องการผู้ช่วยวิจัย หาคนทำวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ งานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัยปริญญาเอก เฉพาะด้าน มีประสบการณ์ในการทำวิจัยมากกว่า 15 ปี ทั้งงานวิจัย วิทยานิพนธ์ Thesis ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation ในประเทศและต่างประเทศ  เราคือ ผู้ให้บริการที่ปรึกษาวิจัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับแก้ไขงานวิจัย แก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ แบบที่ปรึกษาวิจัย / Thesis Consults  & ผู้ช่วยวิจัย / Dissertation Assistance รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัยการเงิน วิจัยการศึกษา หาคนทำวิจัย ไม่ผิดหวัง ให้บริการช่วยเหลือ ที่ปรึกษา กระบวนการทำวิจัย ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กำหนดหัวข้อ  ให้คำแนะนำ การทบทวนวรรณกรรม Literature Review  สืบค้นข้อมูล ทฤษฎี

หาคนทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ Read More »

วิทยานิพนธ์ การตลาด

การทำวิจัยสาขาการตลาด วิทยานิพนธ์ การตลาด  วิทยานิพนธ์ การตลาด หรือ วิจัยตลาด เทคนิคการทำวิจัยตลาด  คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่ไหนและซื้ออย่างไร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อของลูกค้า เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าซื้อและไม่ซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง ทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อตอบสนองปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้ 30 ตัวอย่าง  วิทยานิพนธ์ การตลาด งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เหล่านี้ เรารวบรวมได้จากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูและใช้เป็นตัวอย่างการทำวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนดังนี้ 1 การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้าสตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Brand equity comparison between Starbucks and Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District   2 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Parent expectation towards marketing

วิทยานิพนธ์ การตลาด Read More »

คู่มือ วิทยานิพนธ์

ระบวนการ ขั้นตอน คู่มือ วิทยานิพนธ์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ ละเอียด ลึกซึ้ง มีระเบียบวิธีวิจัย ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นผลงานวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสูง  ทำให้ผลงาน วิทยานิพนธ์ เป็นผลงานวิจัยที่สามารถเชื่อถือได้  สามารถให้องค์ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิด รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และสามารถใช้ ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล ความสำเร็จของการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมหาบัณฑิต ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ วิทยานิพนธ์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ โดยทั่วไปมีส่วนประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนประกอบตอนต้น(Preliminaries) 2. ส่วนเนื้อเรื่อง (Content Part) 3. ส่วนประกอบตอนท้าย (Auxiliaries) จาก 3 ส่วนหลัก ดังกล่าว สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบ สำคัญย่อยอีก 5 ส่วนด้วยกัน คือ บทที่1 บทนํา บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ วิทยานิพนธ์ Read More »

หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป

เทคนิค วิทยานิพนธ์การจัดการทั่วไป หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป การจัดการ (Management) หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (ที่เรียกว่า ผู้บริหาร) เข้ามาทำหน้าที่ประสานให้การทำงานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างทำซึ่งไม่อาจประสบผลสารวจจากการแยกกัน ทำให้สามารถบรรลุผลได้ด้วยดี ซึ่งความสำคัญของการจัดการ จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี  ดังนั้น หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป หรือ วิจัย วิทยานิพนธ์ สาขา การจัดการจึงเกี่ยวข้องกับตัวแปรเหล่านี้ ตัวอย่าง เช่น มีการวางแผนและตัดสินใจโดยผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการที่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างใช้ดุลพินิจ ซึ่งการจัดการเป็นเทคนิคที่สมาชิกในองค์กรเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจช่วยเหลือให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยมีขอบเขตการำางานที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะต้องแสวงหา วิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน ให้องค์กรเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการจะมีความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและกระบวนการ ทางการจัดการ ถ้าหากเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการละเลยหรือไม่สนใจ ปล่อยให้ทุกอย่างดำเนิน ไปตามมีตามเกิด หรือตามความเคยชิน จะทำให้ประสิทธิภาพงานตกต่่ำ ดังนั้น การปรับกิจกรรมให้ ตามทันกับสิ่งใหม่ ๆ

หัวข้อวิจัย การจัดการทั่วไป Read More »

รับทำวิจัยด่วน

รับทำวิจัย วิจัยป.โท วิจัยป.เอก รับทำวิจัยด่วน แบบผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาการทำวิจัย ทุกขั้นตอน บริการ รับทำวิจัยด่วน  รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำปริญญาเอก  แบบที่ปรึกษาวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ทุกขั้นตอน  บริการรับทำวิจัย ป.โท ราคาไม่แพง   สังคมศาสตร์ทุกแขนง  โดยนักวิจัยมืออาชีพ ปริญญาเอกและปริญญาโทหลายสาขา เชี่ยวชาญการทำวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล  ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี  รับรองคุณภาพ แก้ไขงานไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับทำวิจัย  รับทำวิจัย ป.โท รับทำวิจัยด่วน  ราคาไม่แพง รับทำ is รับทำปัญหาพิเศษ รับทำค้นคว้าอิสระ  รับทำรายงาน รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำรายงาน วิจัย การเงิน วิจัย เศรษฐศาสตร์ วิจัย โลจิสติกส์ วิจัยรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์   ให้คำปรึกษา  รับทำวิจัย บัญชี การบัญชี  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  ครุศาสตร์  บริหารการศึกษา  การจัดการภาครัฐ 

รับทำวิจัยด่วน Read More »

รับทำวิจัย บทที่4

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS STATA  EVIEW  AMOS  LISREL รับวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมเขียนผลการศึกษา  รับทำวิจัย บทที่4 บริการช่วยเหลือการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) และ รับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม รับวิเคราะห์แบบสอบถาม พร้อมเขียนผลการศึกษา รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย บทที่4 ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ การเขียนงานดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย พร้อมเขียนผลบทที่4 เป็นปัญหาที่สำคัญมากประการหนึ่ง สำหรับนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สามารถทำงานวิจัยผ่านสามบทเรียบร้อยแล้ว เก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือ เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่จัดเก็บ อยู่ในรูปอนุกรมเวลา (Time Series Data) เรียบร้อยแล้ว แต่ประสบกับปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูล แม้ว่าจะได้พยายามอย่างสุดกำลัง สุดความสามารถ ที่จะพยายามเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมสถิติ และ

รับทำวิจัย บทที่4 Read More »

การทำ Assignment

เทคนิค การทำAssignment ให้ประสบความสำเร็จ แนวคิดพื้นฐาน หลักการ การทำAssignment การทำAssignment มีเทคนิค เช่นเดียวกันกับการทำรายงานวิจัย การทำ coursework เพียงแต่อาจจะมีองค์ประกอบต่างๆ ใน assignment ที่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับการทำวิจัย หรือ การทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งบทความนี้จะนำเสนอแนวทาง ไอเดีย และเทคนิค การทำ assignment ให้ประสบความสำเร็จ ได้ในเวลาที่กำหนด  การทำรายงาน Coursework Assignment ให้ประสบความสำเร็จ คือ สามารถส่งรายงานได้ทันเวลาและมีคุณภาพดี A+ ได่ไม่ยาก มีดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมาย และ มุ่งเน้นในเรื่องของความสำเร็จของ Assignment   โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้ทำรายงานจะต้องบริหารเวลาของการทำรายงานในแต่ละขั้นตอนให้ดี เพื่อให้รายงานสามารถทำได้สำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด การตั้งเป้าหมายดังกล่าว อาจจะแบ่งตามความสำเร็จของรายงาน เช่น หากรายงานประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน ผู้ทำรายงานจะต้องพิจารณาเบื้องต้นว่าเนื้อหาในแต่ละส่วนควรจะต้องสำเร็จในระยะเวลาเท่าใด การตั้งเป้าหมายดังกล่าวเพื่อทำให้เรามีเป้าหมาย และมีความกดดันเล็กน้อย ทำให้ตื่นตัว ไม่เฉื่อยฉา หรือ ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ

การทำ Assignment Read More »

งานวิจัยบริหารธุรกิจ

งานวิจัยบริหารธุรกิจ ตัวอย่าง หัวข้อวิจัย หัวข้อวิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ งานวิจัยบริหารธุรกิจ วิจัยป.โท บริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ การทำวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ งานวิจัยบริหารธุรกิจ  สำหรับในหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA หากไม่ได้มีการกำหนดสาขาอย่างเป็นทางการ นักศึกษา สามารถเลือกทำ วิจัยบริหารธุรกิจ ได้อย่างค่อนข้างหลากหลาย ทั้ง การตลาด การเงิน  การจัดการทั่วไป  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น  ส่วนงานวิจัย สาขาการบัญชี จะต้องเป็นการเลือกเรียนเฉพาะทาง หรือ เฉพาะสาขา ด้านการบัญชี เท่านั้น  20 ตัวอย่าง งานวิจัย สาขา บริหารธุรกิจ 1 กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการซื้อยางรถยนต์ = Decision making process of consumers in Bangkok towards purchasing passenger car tires 

งานวิจัยบริหารธุรกิจ Read More »

หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง

การเลือก การตั้งชื่อ หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย ไอเดีย กระบวนการทำวิจัย การเลือกชื่อ การกำหนด หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง วิจัยป.โท การขนส่ง โลจิสติกส์ หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง การขนส่งสินค้า การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า การจัดการการขนส่ง การขนส่ง (Transportation) หมายถึง “ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบต่างๆ งานระหว่างทำ (Work in Process) และ สินค้าสำเร็จรูป โดยเป็นการเคลื่อนย้าย ไปยังกระบวนการผลิตขั้นต่อไป หรือ เคลื่อนย้ายไปให้ใกล้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายมากที่สุด ” โดยรวม หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่ง ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้น จะเป็นเรื่องของการขนส่ง ผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบท ของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่ง สินค้าหรือบริการเป็นสำคัญ การบริหารจัดการการขนส่ง (Transport Management) การน้าองค์ความรู้ด้านการจัดการ

หัวข้อวิจัยด้านการขนส่ง Read More »

หัวข้อวิทยานิพนธ์การตลาด

แนวคิดพื้นฐาน นิยาม ความหมาย กระบวนการทำวิทยานิพนธ์สาขาการตลาด หัวข้อวิทยานิพนธ์การตลาด การทำวิจัยปริญญาโท สาขาการตลาด หัวข้อวิทยานิพนธ์การตลาด การทำวิจัยปริญญาโท สาขาการตลาด การวิจัยทางการตลาด (Market Research) คืออะไร? วิจัยตลาด คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด และยังทำให้รู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา การแบ่งส่วนตลาด การส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่ไหนและซื้ออย่างไร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อของลูกค้า เหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าซื้อและไม่ซื้อสินค้าและบริการแต่ละอย่าง ทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อตอบสนองปัจจัยที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้ 15 ตัวอย่างสุดปัง หัวข้อวิทยานิพนธ์การตลาด   1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี = Marketing mix factors affecting companies in Mueang Chiang Mai District toward advertising in free-copy magazines  2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ออายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำดภอเมืองเชียงใหม่ในการสั่งยากลุ่มเออาร์บี = Marketing

หัวข้อวิทยานิพนธ์การตลาด Read More »

หัวข้อวิจัย การตลาด

หัวข้อวิจัย การตลาด การเลือกชื่อเรื่อง หรือ หัวข้อวิจัย การตลาด ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจเนื้อหาพอสังเขป เกี่ยวกับ การทำวิจัยตลาด ดังนี้ การวิจัยการตลาด หรือ Market Research เป็น กระบวนการสำรวจ (Survey) เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด ทำเป็น Marketing ต่างๆ เช่นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง, ปรับปรุงการบริการของ customer service, ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญและช่วยในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนี้  การแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจ เช่น วิธีการเพิ่มยอดขาย การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ (Disaster Check) การตรวจสอบภาพลักษณ์ของสินค้า ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและลดความเสี่ยง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เช่น การนำเสนอสินค้าตัวใหม่ การทำโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือแม้กระทั้งการทำโฆษณาหรือภาพยนตร์ ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation) และ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า Customer Experience 20 ตัวอย่าง หัวข้อวิจัย การตลาด

หัวข้อวิจัย การตลาด Read More »