รับสืบค้นกฎหมาย

รับสืบค้นกฎหมาย  รับค้นกฎหมายไทย  สืบค้นกฎหมายต่างประเทศ

ทีมวิจัยมืออาชีพด้านกฎหมาย ให้บริการ รับสืบค้นกฎหมาย สืบค้นกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ  กฎหมายระบบ Common Lawและ Civil Law

รับสืบค้นกฎหมาย
รับสืบค้นกฎหมาย

บริการ รับสืบค้นกฎหมาย ปรึกษา หัวข้อวิจัยกฎหมาย สืบค้นกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายอังกฤษ กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายออสเตรเลีย กฎหมายเยอรมนี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น  พร้อมแปลและเรียงเรียงสำหรับประกอบการทำวิจัย วิจัยปริญญาโท วิจัยปริญญาเอก ค้นคว้าอิสระ สาขากฎหมาย  กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน/ปกครอง กฎหมายธุรกิจ บริหารงานยุติธรรม เป็นต้น

แนวทางการให้บริการสืบค้นกฎหมาย รับค้นกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ

ผู้ใช้บริการ สามารถกำหนดขอบเขตของกฎหมายที่ต้องการ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดอิเล็กทรอนิกส์  วิธีพิจารณาคดีการคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าไม่ปลอดภัย  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

ทั้งนี้  การสืบค้นกฎหมายต่างประเทศ จะมีการสืบค้นจากเว็บไซต์ที่รวบรวม ฐานข้อมูลด้านกฎหมายในต่างประเทศที่สามารถใช้บริการได้ปราศจากค่าใช้จ่าย เช่น

เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศ

รับสืบค้นกฎหมาย
รับสืบค้นกฎหมาย

http://www.un.org/law/ เว็บไซต์กฎหมายระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
http://www.austlii.edu.au/ เป็นเว็บไซต์ซึ่งรวบรวมตัวบทกฎหมาย คำพิพากษา และข้อมูลกฎหมายของออสเตรเลีย
http://www.crimesofwar.org/ แหล่งรวมข่าวคราว บทความทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
http://www.findlaw.com/ หนึ่งในเสิร์ชเอ็นจิ้นกฎหมายที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา
http://www.law.com/ เว็บไซต์กฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจ
http://www.lawguru.com/ เสิร์ชเอ็นจิ้นกฎหมายอันลือชื่อของสหรัฐฯ
http://www.law.cornell.edu/ เว็บไซต์ซึ่งเป็นประตูไปสู่การค้นคว้าข้อมูลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
http://www.law.cam.ac.uk/urllists/law-jour.htm รวมลิ้งค์ไปยังวารสารกฎหมายต่างประเทศออนไลน์
http://www.law.cam.ac.uk/urllists/lawfacul.htm รวมลิ้งค์ไปยังมหาวิทยาลัยของอังกฤษซึ่งเปิดสอนวิชากฎหมาย
http://www.law.cam.ac.uk/urllists/law_rept.htm รวมลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ในแวดวงกฎหมายอังกฤษและทั่วโลก
http://law.gov.au/wotl.html เว็บไซต์กฎหมายออสเตรเลีย จัดทำโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของออสเตรเลีย
http://www.library.tufts.edu/ginn/ginn_er.html แหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายFletcher School of Law
http://www.iuscomp.org/gla/ รวมกฎหมายเยอรมันที่แปลเปนภาษาอังกฤษ มีอัพเดทอยู่เรื่อยๆ
http://www.hmso.gov.uk/legis.htm รวมกฎหมายลายลักษณ์อักษรของสหราชอาณาจักรย้อนหลังถึงปีค.ศ. 1988
http://www.prospects.ac.uk สำหรับผู้สนใจ ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร การค้นหา lawschool และคอร์สต่างๆ
http://www.education.guardian.co.uk/higher/unitable/0,11985,723568,00.html จัดอันดับ lawschool
http://www.cnn.com/LAW/ เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารทางด้านกฎหมายของ CNN
http://www.lpig.org/ เป็นเว็บ portal ทางด้านกฎหมายที่ดีมากอีกเว็บไซต์หนึ่ง
http://www.lawschool.com/ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษากฎหมาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
http://www.lexis-nexis.com/ เว็บไซต์กฎหมายชื่อดังของอเมริกามีข้อมูลแน่นและครบถ้วน แต่ต้องเสียค่าบริการ
http://web2.westlaw.com เว็บไซต์กฎหมายคู่แข่งของ lexis-nexis เสียค่าบริการเช่นกัน
http://www.ssrn.com/lsn/index.html รวบรวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลดฟรี
http://www.lawschool.cornell.edu/library/feminism/ เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Feminist legal study
http://www.ilpf.org/ เว็บไซต์กฎหมายที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยสถาบัน Internet Law and Policy Forum (ILPF)
http://www.cli.org/ รวบรวมข้อมูลและบทความเกี่ยวกับ cyberspace law
http://www.gseis.ucla.edu/iclp/cyberbus.htm รวมบทความเกี่ยวกับ cyberspace law
http://www.gseis.ucla.edu/cgi-bin/parser.pl/www.gseis.ucla.edu/iclp/ คำพิพากษาเกี่ยวกับ cyberspace law http://www.familylawcentre.com/menu.html เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวของแคนาดา
http://cyber.law.harvard.edu/ ศูนย์ศึกษากฎหมายไซเบอร์สเพซ Berkman Center for Internet and Society
http://www.law-services.org.uk/ ฐานข้อมูลสำนักกฎหมาย เนติบัณฑิต คอร์สกฎหมาย ของประเทศสหราชอาณาจักร
http://www.law.warwick.ac.uk/ เว็บไซต์กฎหมายของมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ
http://www.asialaw.com/ เว็บไซต์ของนิตยสาร Asia Law มีข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานกฎหมายชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
http://www.jurist.law.pitt.edu/ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมาย ข่าวสาร โดยมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา
http://www.lectlaw.com/ ห้องสมุดกฎหมายบนอินเทอร์เน็ตจัดทำโดยนาย Ralf Rinkle มีเนื้อหาจัดเป็นหมวดหมู่
http://www.lawsource.com/also/ American Law Sources On-line แหล่งรวบรวมข้อมูลกฎหมายและลิ้งค์ฟรี
http://www.nolo.com/ เว็บไซต์ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
http://www.questia.com ห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่และดีที่สุดในปัจจุบัน รวบรวมบทความและหนังสือทางด้าน

รับสืบค้นกฎหมาย
รับสืบค้นกฎหมาย

นอกจากนี้ เราให้บริการด้านเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายในแต่ละหมวด รับทำวิจัยกฎหมาย วิทยานิพนธ์กฎหมาย ในรูปแบบผู้ช่วย ที่ปรึกษา  แต่ละประเภทตามความต้องการ ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มคำอธิบายกฎหมาย สรุปหลักกฎหมาย
 2. กลุ่มกฎหมายไทย ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ฯลฯ
 3. กลุ่มคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ ที่น่าสนใจ
 4. กลุ่มข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
 5. กลุ่มศัพท์กฎหมาย นิยามศัพท์
 6. กฎหมายภาษาอังกฤษ
 7. รวมคำสั่งศาลปกครอง
 8. รวมความเห็นทางกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎกา

รับสืบค้นกฎหมายรัฐธรรม

รายละเอียดดังต่อไปนี้

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร และ หนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การจัดทำ การแก้ไข การตีความรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง สภา และรัฐบาล ฯลฯ

1. รัฐธรรมนูญไทย

2. รัฐธรรมนูญต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)

3.  รัฐธรรมนูญต่างประเทศ (เยอรมัน)

4.  รัฐธรรมนูญต่างประเทศ (ประเทศอื่นๆ)

กฎหมายปกครอง

รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร และ หนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ทฤษฎีกฎหมายปกครอง สัญญาและนิติกรรมทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

1. กฎหมายปกครองไทย

2. กฎหมายปกครองต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)

3. กฎหมายปกครองต่างประเทศ (เยอรมัน)

4. กฎหมายปกครองต่างประเทศ (ประเทศอื่นๆ)

ศูนย์ให้บริการรับทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย ปัญาพิเศษนิติศาสตร์ ค้นคว้าอิสระด้านกฎหมาย  ในลักษณะของผู้ช่วยวิจัย สืบค้น เรียบเรียง ทำตารางสรุปสังเคราะห์ กฎหมายต่างประเทศ และ กฎหมายในประเทศ  เพื่อให้การทำวิจัยกฎหมาย มีประสิทธิภาพ ราบรื่น และสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทันเวลา

รับทำวิจัยกฎหมาย รับทำวิทยานิพนธ์กฎหมาย  รับทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์  ปัญหาพิเศษนิติศาสตร์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและ ผู้ช่วยวิจัยและที่ปรึกษาวิจัยกฎหมาย วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์  การทำค้นคว้าอิสระ กฎหมาย นิติศาสตร์  โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ด้านกฎหมาย ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยวิจัยสำหรับการ รับทำวิจัยด้านกฎหมาย  วิทยานิพนธ์กฎหมาย และดุษฎีนิพนธ์ สาขานิติศาสตร์ มากกว่า 15 ปี

อ้างอิง

 1. หัวข้อวิจัยรัฐศาสตร์ปกครอง
 2. เทคนิควิจัยปริญญาเอก
 3. เทคนิคการทำวิจัยกฎหมาย
 4. ดัชนีสืบค้นกฎหมาย
 5. รับทำวิจัยกฎหมาย
 6. วิทยานิพนธ์กฎหมาย

 

รับทำวิจัย รับทำวิจัยกฎหมาย รับสืบค้นกฎหมาย
รับทำวิจัย รับทำวิจัยกฎหมาย รับสืบค้นกฎหมาย