รับวิเคราะห์แบบสอบถาม

รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS

บริษัทรับทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการ รับวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยSPSS วิเคราะห์แบบสอบถามพร้อมเขียนผลการศึกษา วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS โดยทีมงานมืออาชีพด้านการทำวิจัย การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS รับทำแบบสอบถาม รับเก็บแบบสอบถาม 

รับวิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS
รับวิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS

 

รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำSPSS  รับแปลผลSPSS   รับแปลผลSPSS รัน SPSS เวอร์ชั่นล่าสุด  ทันสมัยที่สุด  

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ SPSS  รับจ้างประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ลงในโปรแกรม SPSS  แปลผล SPSS   โดยส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และอธิบายค่าตัวเเลข สถิติ ต่างๆ อย่างละเอียด  ตั้งแต่ ความถี่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จนถึง สถิติทดสอบเชิงอนุมาน เช่น ANOVA  CORRELATION  MULTIPLE  REGRESSION  จนถึง การวิเคราะห์ด้วย SPSS ในขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ  FACTOR  ANALYSIS  MANOVA  ANACOVA  COJOINT  ANALYSIS  PROBIT  และ LOGIT  เป็นต้น

ความเป็นมืออาชีพ รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS  และ Excel  จากเรา
 • ก่อนรับงานและส่งงานทุกชิ้น ทุกงานวิจัย  เราจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละชิ้น และอธิบายผลเพื่อทำความเข้าใจงานอย่างละเอียด
 • งานทุกชิ้นให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS  และเป็นงานของลูกค้าเพียงผู้เดียว ไม่มีการใช้ข้อมูลต่อไปอีกในงานชิ้นต่อไป
 • ผลงานวิจัยทุกชิ้น จะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้ในงานอื่นตามจรรณยาบรรณนักวิจัย
ขั้นตอนการทำงาน
รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel
 1. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวแปรที่จะให้วิเคราะห์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังระบบอนุมัติให้ทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ทั้งรูปแบบงาน  สถิติ และเศรษฐมิติ อย่างละเอียดก่อนเริ่มงาน
 2. สำหรับงานที่ข้อมูลยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรม SPSS จะต้อง clean ข้อมูลก่อนอย่างน้อย 2 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบสมมติฐานต่างๆ เช่น Anova Correlation Regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word
 • สามารถแก้ไขงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ค่าบริการสมเหตุสมผล ไม่แพง ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ชำระในนามบริษัท
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
สถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

 • ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test, ANOVA, Regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word
 • สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง
 • ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS Excel และโปรแกรมอื่นๆ เช่น EVIEW  STATA AMOS LISREL SAS ด้วยนักวิจัยวุปริญญาเอก ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในและต่างประเทศ  มีความเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับทำงานวิเคราะห์สถิติ ตรวจ Reliability & Validity ของเครื่องมือแบบสอบถาม และแปลงานเอกสารวิชาการ รวมถึงให้คำปรึกษาการตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ ระดับ TCI1 ถึง TCI3 และวารสารวิชาการต่างประเทศ เช่น SCOPUS และ ISI

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  THANK YOU FOR…

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS(Statistics Package for Social Sciences)
 2. โปรแกรม SPSS Version 22
 3. การใช้โปรแกรม SPSS  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 

รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับวิเคราะห์SPSS รับทำSPSS รับแปลผลSPSSTAG:  รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  รับวิเคราะห์แบบสอบถาม  รับวิเคราะห์SPSS  รับทำวิจัยSPSS  รับแปลผลSPSS  จ้างทำSPSS

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำSPSS รับวิเคราะห์ spss

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย รับวิเคราะห์SPSS รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS จ้างทำSPSS รับประมวลผลข้อมูล SPSS จ้างทำspss จ้างวิเคราะห์spss รับวิเคราะห์spss รับประมวลผลspss