หัวข้อวิจัยการเงิน Finance Thesis Topic

หัวข้อวิจัยการเงิน  (Finance Thesis Topic)

การคิด หัวข้อวิจัยการเงิน

การเลือกชื่อเรื่องวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์การเงิน หัวข้อวิจัยการเงิน ทั้งบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน , วิศวกรรมการเงิน (Finance Engineering) และ เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial / Monetary Economics) จะเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ทั้งทฤษฎีตลาดทุน ทฤษฎีตลาดการเงิน  ประสิทธิภาพตลาด การเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง  หลักทรัพย์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ พันธบัตร คำหลักต่างๆ เหล่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ที่กำลังศึกษาในสาขาการเงิน นำมาใช้กำหนดเป็นชื่อเรื่อง หรือหัวข้อวิจัยทางการเงิน

บทความนี้ นำเสนอ ไอเดีย หัวข้อวิจัยการเงิน จำแนกตามหมวดหมู่ บริหารธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การเงิน วิทยาศาสตร์การเงิน และ วิศวกรรมการเงิน ดังต่อไปนี้

หัวข้อวิจัยการเงิน
หัวข้อวิจัยการเงิน

การเงินเป็นกิจกรรมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่งเงินทุน และแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เงิน สินทรัพย์ การลงทุน หลักทรัพย์ ฯลฯ การเงินไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพียงการแลกเปลี่ยนหรือการจัดการเงิน มันมีอะไรมากกว่านั้น ดังนั้นสำหรับผู้เรียนปีสุดท้ายที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่าวิทยานิพนธ์ของคุณน่าสนใจหรือไม่ การเลือกหัวข้อที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง การเงินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก การเงินส่วนบุคคล องค์กร และสาธารณะ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นส่วนที่จำเป็นของการเงินและสามารถจำแนกได้เป็นหมวดหมู่ย่อยต่างๆ การเงินมีการแบ่งเป็นภาคย่อยๆมากมาย

หัวข้อวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์การเงิน
หัวข้อวิจัยการเงิน วิทยานิพนธ์การเงิน

1. FINTECH

TOPICS

 • Big data and machine learning
 • Cryptocurrencies
 • Blockchain and other distributed ledger technologies
 • Textual analysis and other forms of soft data
 • Crowd finance
 • Computational finance
 • KYC or payment systems

2. FINANCIAL MARKETS

TOPICS

 • Portfolio management
 • Asset allocation
 • Hedge funds
 • Financial engineering
 • Yield curve modelling
 • Risk measurements
 • Risk management
 • Financial contracts
 • Fixed income securities
 • Derivatives
 • International finance
 • Market microstructure
 • Banking
 • Financial crisis
 • Insurance
 • Pensions
 • Behavioral finance
 • Impact investing
 • Green bonds

3.CORPORATE FINANCE

TOPICS

 • Venture capital
 • Private equity
 • IPOs
 • Business angels
 • Entrepreneurial finance
 • Financial contracts
 • Corporate governance
 • Executive compensation
 • Capital structure
 • Valuation
 • Investment analysis
 • Mergers and acquisitions
 • Restructuring
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Environmental, Social and Governance (ESG) investing
 • Leveraged buyouts
 • CEO turnover
 • Managerial incentives
 • Board of directors
 • Bankruptcy

List of Finance Dissertation Topics: Top-10 Simple Ideas

 1. The essence and functions of the cash nexus.
 2. Financial resources of the particular country.
 3. A mechanism for the monetary relations with other economic laws and categories.
 4. Monetary income and savings in the U.S. financial system.
 5. United States financial system.
 6. U.S. financial policy at the current stage of development.
 7. United States monetary relations mechanism and its improvement.
 8. United States monetary relations management and the challenges of improving it in a market economy.
 9. Money relations administration and its functions in the United States.
 10. Monetary relations planning and forecasting in the U.S.

 Dissertation Topics on Finance for MBA

 1. Money relations control in the United States market.
 2. Audit controls and their forms in the US context.
 3. The cash nexus of enterprises involved in material production.
 4. Profit of the enterprise, its distribution, and its use.
 5. Financing of institutions and organizations of the non-productive sphere.
 6. Enterprise investment and sources of financing.
 7. Monetary relations of public enterprises and organizations.
 8. Financial methods of supporting and developing entrepreneurship in the USA.
 9. The U.S. State Budget, its essence, and importance.
 10. The budget structure and budget system of the United States.

Banking and Finance Dissertation Topics

 1. The United States State Budget, its revenues, and expenditures.
 2. Fiscal deficit and how it is managed in the US?
 3. The budget creation process in the United States.
 4. State Budget Trust Funds, their formation, and use.
 5. Local budgets and their role in economic and social development.
 6. The Fund for Social Protection of the Population, the procedure for its formation and use.
 7. Comparison of the U.S. and Chinese budgets.
 8. The nature and meaning of insurance, its types, and classification.
 9. The insurance market in the United States and conditions for its development.
 10. Organization of the insurance business in the United States and its improvement.
10 Easy Finance Dissertation Topics
 1. Features of insurance of the property of enterprises and organizations.
 2. State Health Insurance.
 3. Taxation of economic entities in the United States.
 4. Tax policy and its impact on the economy.
 5. The role of taxes in a market economy and their improvement in modern conditions.
 6. The financial market and its improvement.
 7. The stock market and its importance in the US.
 8. State credit: necessity, substance, form.
 9. Public debt and its impact on the country’s economic development.
 10. The main directions of financial development of the U.S. economy.
10 Finance Dissertation Ideas for Any Purpose
 1. Financial insolvency (bankruptcy) and its performance.
 2. The role of money relations in the regulation of the US economy.
 3. The role of the cash nexus in the development of international economic relations.
 4. Structure of public finances.
 5. Impact of the cash nexus on market development.
 6. Core functions of finance.
 7. Government revenues and expenditure.
 8. Evolution of the cash nexus in the course of the development of monetary relations.
 9. Organization of money relations control in a market economy.
 10. Money relations management in the banking sector.
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

 

อ้างอิง

 1. finance topic
 2. รับทำวิจัยการเงิน
 3. รับทำวิจัย