วิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

แนวคิดพื้นฐาน นิยามและความหมายน เทคนิค วิธีการ  วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน 

หัวข้อวิจัยการจัดการโซ่อุปทาน วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน
หัวข้อวิจัยการจัดการโซ่อุปทาน วิจัยการจัดการโซ่อุปทาน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) เป็นกระบวนการในการดูแลและควบคุมกระบวนการขับเคลื่อนของสินค้าจากการผลิตและบริการให้กับลูกค้า เป้าหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทานคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยในการลดต้นทุน การจัดการกระบวนการทั้งหมดนี้รวมถึง:

การจัดหาวัตถุดิบ

ซึ่งจะรวมถึงแหล่งที่มาของสินค้าและบริการ, ข้อตกลงที่จัดขึ้นกับผู้ผลิต, ระยะเวลาและกระบวนการของการขนส่งวัสดุไปยังคลังสินค้าศูนย์การหรือแหล่งกระจายสินค้าของเว็บไซต์ที่ทำการขายสินค้า

ขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งผลิตและคลังสินค้า                                           

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญคือปริมาณของสินค้าที่ขายผ่านเว็บไซต์ที่สามารถคำนวณระยะทางจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สำคัญคือทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตที่ทำการย้ายไปยังคลังสินค้าของเว็บไซต์ที่ในขั้นตอนต่อไปของห่วงโซ่อุปทาน

ข้อตกลงหุ้นส่วน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะต้องมั่นใจว่าข้อตกลงทั้งหมดที่มีร่วมกันของผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ส่ง จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขด้านความล่าช้า เพิ่มประสิทธิภาพและให้คุ้มค่ากับเงิน

การขนส่ง

การขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดโอกาสในการลดต้นทุนอาจจะมีผลกระทบอย่างมาก จากวิธีการขนส่งและนำมาใช้ในช่วงเวลาที่สินค้าค้างอยู่ระหว่างทางขนส่งทำให้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่

การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดเวลาไว้

การเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การแก้ไขเวลาในการจัดส่งพัสดุจำนวนมากสำหรับคำสั่งซื้อตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อส่วนที่เหลือของห่วงโซ่

การบริหารสินค้าคงคลัง

กระบวนการที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมและการจัดส่งสินค้าคงคลังทั้งหมดสามารถมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและเพื่อให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามที่กำหนดจึงต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ ระยะเวลาที่สินค้าคงคลังมีการจัดเก็บไว้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อกำไรของบริษัทด้วย

กระบวนการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อของลูกค้า

ลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากเกิดจากความต้องการของลูกค้าจึงเกิดคำสั่งซื้อและส่งผลให้เกิดกระบวนการอื่นของการจัดส่งวัสดุที่ลงท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ในมือของลูกค้า ดังนั้นวิธีการประมวลผลคำสั่งของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่

กระบวนการจัดส่งใบสั่งซื้อ

วิธีการเอาสินค้าคงคลังออกจากคลังสินค้าและประมวลผลเป็นใบสั่งซื้อก่อนที่จะจัดส่งไปยังลูกค้าสามารถส่งผลกระทบต่อความเร็วที่ลูกค้าได้รับสินค้าของตนเองรวมถึงโอกาสที่พวกเขาได้รับสินค้าตรงกับใบสั่งซื้อทั้งหมดโดยไม่เกิดความผิดพลาด

การติดตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

ขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางของผลิตภัณฑ์ยังคงเต็มไปด้วยโอกาสที่จะทำให้เกิดความการล่าช้าและการหยุดชะงักของการส่งสินค้า หากสิ่งนี้อยู่ในอำนาจการควบคุมของบริษัทอาจต้องมีการปรับปรุงหากพบปัญหา แม้ไม่ได้เป็นข้อตกลงของผู้ขายกับลูกค้า แต่บริษัทควรจะกำหนดวิธีการที่ลูกค้าจะได้รับการสินค้าตามสั่งซื้ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทำไมการจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงมีความสำคัญ

ด้วยองค์ประกอบจำนวนมากที่กล่าวมาข้างต้น การเกิดขึ้นของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่การกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็มีหลายปัจจัยที่จะเกิดปัญหาและสร้างทัศนคติที่ไม่ดีทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัท แต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่เพียงเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในทางกลับกันยังสามารถส่งผลในเชิงบวกให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

ห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถปล่อยให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์เพียงบางส่วนของการสั่งซื้อของพวกเขาหรือแม้กระทั่งการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ไม่เพียงแต่จะช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับคำสั่งซื้อของพวกเขาทั้งหมด, อย่างถูกต้อง, ลดเวลาในการดำเนินการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและเกิดการซื้อซ้ำด้วย

การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่เหมาะสม

หากแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณหมดแต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากเหตุผลในการขนส่งก่อนแบตเตอรี่จะมาถึงอู่ที่ซ่อมรถยนต์ให้คุณ คุณอาจจะเกิดความไม่พอใจที่จะต้องทิ้งรถยนต์ไว้ที่อู่ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพราะแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บางอู่ซ่อมรถยนต์ต้องการจัดเก็บสินค้าไว้เหมือนกับการเก็บสินค้าในคลังสินค้าเนื่องจากไม่ต้องการเสียทั้งเงินและพื้นที่ในการจัดเก็บหากไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้อง

ลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานสามารถลดต้นทุนในหลายจุดพร้อมกับการเดินทางของผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่มือของลูกค้า ตัวอย่างเช่น การจัดส่งที่มาถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วนอกจากเหตุผลทางด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วยังช่วยลดความจำเป็นในการเก็บสินค้าในคลังสินค้าเป็นเวลานานทำให้บริษัทได้รับประโยชน์หลายด้านที่เกิดจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานของตน ไม่ใช่แค่ลดต้นทุนในการดำเนินงานเท่านั้น ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับคู่ค้าและธุรกิจอื่น ๆที่มีแนวโน้มที่จะต่ออายุสัญญาอันเป็นผลมาจากประสิทธิผลของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้

หลีกเลี่ยงความล่าช้า

ความล่าช้าในการผลิตอาจส่งผลให้มีต้นทุนสูงและลูกค้าไม่พอใจ ความล่าช้าในการผลิตก่อให้เกิดการลดลงของรายได้และเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน

เพิ่มผลกำไร

การลดระยะเวลาที่ใช้งานคลังสินค้าและค่าขนส่งจะช่วยให้บริษัทลดรายจ่ายในทำนองเดียวกันการมีระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพยังเพิ่มกระแสเงินสดโดยการทำให้องค์กรเป็นผู้จัดจำหน่ายที่น่าสนใจมากขึ้นในมุมมองของลูกค้าสำหรับความเร็ว ถูกต้องของระบบการจัดส่งที่อาจจะนำไปสู่การแนะนำให้บริษัทกับผู้อื่นเพื่อมาใช้บริการ

วิธีการรับรองคุณภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพสูงสุดของโลก ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรและช่วยให้บริษัทสามารถใช้ระบบและนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการที่ทำให้เกิดการขนส่งที่ยุ่งยากซับซ้อน

ทีมผู้ตรวจประเมินของเราจะใช้ประสบการณ์และความสามารถที่มีช่วยให้คุณมีระบบมาตรฐานที่คุณสามารถใช้วัดความสำเร็จของคุณและเพื่อให้ผู้ผลิตและลูกค้าของคุณมั่นใจได้ว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณมีประสิทธิภาพดีและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของพวกเขาด้วย

ตัวอย่าง 10 หัวข้อวิจัยการจัดการโซ่อุปทาน

 1. งานวิจัยเพื่อศึกษาการยกระดับดิจิทัลในห่วงโซ่อปทานเพื่อความยั่งยืน
 2. ห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
 3. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของลิ้นจี่ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 4. การจัดการ ห่วงโซ่อุปทานของสินค้า ผักปลอดภัย ในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 5. การศึกษาระบบ การจัดการโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล Supply Chain Management of Goat Industry in Satun Province
 6. การจัดการโซ่อุปทานยางพารา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 7. การจัดการโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมผักสด ในจังหวัดนครปฐม
 8. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Cassava industry’s Supply Chain Management
  In the Lower Northeast Region
 9. การจัดการห่วงโซอปุทาน ของธุรกจิกาแฟ : กรณศีกษา กาแฟภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย Managing the supply chain of coffee trading business: a case study of Phu Chee Duean coffee Wiang Kaen District, Chiang Rai Province
 10. การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการจัดซื้อ Increasing the Efficiency of Procurement Management

นอกจากนี้ การจัดการโซ่อุปทานยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริหารจัดการอื่นๆ เช่น ห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการด้านการจัดการโซ่อุปทานอย่างมากเช่นกัน

ยกตัวอย่างกรณีการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน ที่เกี่ยวข้องห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้
1) กิจกรรมหลัก (Primary activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือสร้างสรรค์สินค้าและบริการ การตลาด และการขนส่งสินค้าหรือบริการในการทำประมงพื้นบ้าน ไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่
(1) การนำวัตถุดิบใช้ในการผลิต (Inbound logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ การขนส่ง การจัดเก็บ และการแจกจ่ายวัตถุดิบของการทำประมงพื้นบ้าน
(2) การดำเนินการผลิตสินค้า (Operations) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้าหรือขั้นตอนการผลิตของการทำประมงพื้นบ้าน
(3) การนำสินค้าออกจ าหน่าย (Outbound logistics) เป็นกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้าของการทำประมงพื้นบ้าน
(4) การตลาดและการขาย (Marketing & sales) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้าน
(5) การบริการ (Services) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย
2) กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุน กิจกรรมหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
( 1 ) โ ค รง ส ร้ างพื้น ฐ าน ข อง ธุ ร กิ จ (Firm Infrastructure) ได้ แ ก่
ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการองค์กร ของชุมชนการทำประมงพื้นบ้าน
(2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์(Human resource management) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม ของชุมชนการท าประมงพื้นบ้าน
(3) การพัฒนาเทคโนโลยี(Technology development) กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต ของชุมชนการทำประมงพื้นบ้าน
(4) การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) เป็นกิจกรรมจัดหาเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมหลัก ของสมาชิกในชุมชนการทำประมงพื้นบ้าน

อ้างอิง

 1. การวิจัยด้านโลจิสติกส์และจัดการโซ่อุปทาน
 2. เทคนิคการทำวิจัย
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แบบที่ปรึกษา ผู้ช่วยทำวิจัย

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย หัวข้อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน