รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ บทคัดย่อวิจัย บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

บริษัทรับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทุกโปรแกรม รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทคัดย่อวิจัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ให้บริการ รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รับเขียบทคัดย่อสำหรับงานวิทยานิพนธ์  รับทำบทคัดย่อสำหรับการทำวิจัยทุกประเภท คุณภาพดีเยี่ยม เวลารวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ สถิติ และรูปแบบการเขียนบทคัดย่อมาตรฐานสากล 

บทคัดย่อ คือ ข้อมูลสรุปเนื้อหาของงานวิจัย การเขียนบทคัดย่อควรใช้ข้อความสั้น กระทัดรัดและกระชับ (Concision) มีความถูกต้อง (Precision) และมีความชัดเจน (Clarity) ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของงานวิจัยอย่างรวดเร็ว และอ่านได้เข้าใจโดยไม่ต้องไปอ่านจากที่อื่นอีก โดยเมื่อผู้อ่านๆบทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานวิจัยได้

บทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาสำคัญของเอกสารโดยย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อเรื่อง

บทคัดย่อมักจะมีลักษณะดังนี้คือ

1.บทคัดย่อมาก่อนคำนำ และแยกให้ออกระหว่างคำนำกับบทคัดย่อ
2.ย่อทุกๆส่วน โดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านควรได้ทราบจากงานของเราโดยควรเรียงลำดับเช่นเดียวกับใน เนื้อหางานวิจัย
3.เมื่อผู้อ่านๆบทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานวิจัยเรื่องนั้นๆออก ส่วนรายละเอียดนั้น ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
4.บทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกินไป (ไม่ควรเกิน 1/2 หน้ากระดาษ A4 แต่บางรูปแบบการวิจัยอาจจะ มากกว่า 1/2หน้ากระดาษก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 1หน้าครึ่ง) เพราะอาจทำให้เวลาในการอ่านส่วนอื่นๆลดลง ในบทคัดย่อจะไม่มีตาราง รูปภาพ หรือการอ้างอิงใดๆ
5.ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือแนวคิดอื่น ที่อยู่นอกเหนือจากในเนื้อหางานวิจัย

หลักเกณฑ์ของการเขียนบทคัดย่อที่ดีมีดังนี้

1. บทคัดย่อที่ดี ควรคัดแต่เรื่องสำคัญ ๆ ที่เป็นประเด็นน่าสนใจทั้งหมด จะต้องเน้นการถ่ายทอดเฉพาะ จุดเด่นของการวิจัย โดยงานวิจัยมีความชัดเจน สั้น กะทัดรัด พอดีกับกฎเกณฑ์บางอย่างของบทคัดย่อที่ดี เช่น จำนวนคำต้องอยู่ระหว่าง 200-250 คำ หรือประมาณไม่เกิน 1 หรือ 1หน้าครึ่งของหน้ากระดาษ A4
2. ก่อนการเขียนบทคัดย่อ ควรอ่านและทำความเข้าใจกับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของตนเอง เพื่อหา ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้อ่านทั่วไปอยากอ่านวิจัยเล่มสมบูรณ์
3. ไม่มีการตีความหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้ความคิดของตนเอง
4. ไม่ควรเขียนประโยคที่เข้าใจยาก หรือมีความรุนแรงในตัวมาใช้ ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะท้องถิ่น ไม่ใช้ตัวย่อ หรือสัญลักษณ์โดยไม่จำเป็น เพราะอาจสร้างความไม่เข้าใจให้ผู้อ่านได

5. ไม่มีการอ้างอิงตัวเลข แผนภาพ ตาราง โครงสร้างสูตรสถิติต่าง ๆ หรือสมการต่าง ๆ ในบทคัดย่อ นอกจากจำเป็นที่จะแสดงผลการวิเคราะห์
6. ในการเขียนบทคัดย่อ อาจมีหลายย่อหน้าได้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ผู้อ่านในแต่ละตอน
7. หลีกเลี่ยงการอ้างอิงงานวิจัยของผู้อื่นในบทคัดย่อ (ไม่ควรมีเลยจะดีกว่า)
8. ทำตามขั้นตอนของโครงสร้างการเขียนบทคัดย่อ โดยต้องระมัดระวังให้มากรวมถึงลักษณะแบบ ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร การกำหนดขอบเขตหน้ากระดาษ เคร่งครัดต่อหลักการพิมพ์ และรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับ ควรระมัดระวังในการตรวจสอบการเขียนโดยอ่านหลาย ๆ รอบ จะเป็นการเพิ่มคุณภาพของบทคัดย่อ ให้เป็นที่ยอมรับในการนำเสนองานวิจัย

รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ 
รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ

รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ

รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น รับแปลบทคัดย่อ เอกสารการศึกษา บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ รายงาน งานวิจัยทุกประเภท ทุกภาษา ทุกรูปแบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาย่อมเยาว์ คุณภาพงานระดับมาตรฐาน งานเสร็จตรงเวลา สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ตรงตามหลักการวิชาการ การเขียนสรุปเนื้อหาเพื่อจัดทำบทคัดย่อที่ถูกต้อง ด้วยภาษาที่ถูกต้องและสวยงาม

ทีมบุคลากรระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท ที่มีความเชี่ยวชาญงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และนักภาษาศาสตร์ ทำให้สามารถจัดทำบทย่อที่ถูกต้อง  ทั้งในเรื่องของการสรุปข้อมูลสำหรับนำเสนอ ไวยากรณ์ต่างๆ  การันตีได้ว่างานทุกชิ้นนั้นมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก สำนวนการแปลอ่านง่าย สละสลวย ทั้งบริบทและศัพท์ที่ใช้ในการแปล เพื่อให้ได้งานบทคัดย่อซึ่งเป็นหน้าแรกของงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์นั้นๆ  มีคุณค่าและน่าอ่าน

บริการรับจัดทำและแปลบทคัดย่อ ราคานักศึกษา โดยทักษะด้านภาษาระดับ Native  Speaker

บทคัดย่อ หรือ Abstract เปรียบเสมือนรูปลักษณ์ภายนอก รูปร่างหน้าตาของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง การเลือกงานวิจัย   หรือวิทยานิพนธ์มาสักเล่มหนึ่ง หน้าแรกที่ผู้อ่านจะได้พบเห็น คือ บทคัดย่อ  ซึ่งแน่นอนว่าก่อนจะไปดูเนื้อหาในเล่ม สิ่งแรกที่เราจะเปิดดูก่อนอย่างอื่นเลยคือ “บทคัดย่อ” เพราะ บทคัดย่อ มันคือการย่อทุกสิ่งทุกอย่างในเล่มนั้น มาไว้เพียงไม่กี่บรรทัด ให้เราใช้เวลาน้อยที่สุดในการกวาดสายตาอ่านแล้ว แล้วพบคำตอบในสิ่งที่เรากำลังค้นหา

รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อและแปลบทคัดย่อ สำหรับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสาขาต่างๆ ดังนี้

 • บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ  การจัดการทรัพย์กรมนุษย์  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การบัญชี การตลาด เป็นต้น
 • บทคัดย่อ เกี่ยวกับสาขาการศึกษา บริหารการศึกษา  ศึกษาศาสตร์ วิจัยชั้นเรียน  หลักสูตร ประเมินผล ฯลฯ
 • เศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์การเมือง  การค้าระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์โครงการ  การเงิน  ทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น
 • สาขามนุษยศาสตร์ 
 • สาขาภาษาศาสตร์  วรรณคดี อักษรศาสตร์
 • บทคัดย่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
 • โลจิสติกส์  การจัดการโซ่อุปทาน
 • สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายสาธารณะ การบริหารรัฐกิจ  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ – การพยาบาล
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทั้ง เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ฯลฯ
 • รับเขียนบทคัดย่อสาขาศิลปกรรมศาสตร์

รับแปลบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ และ วิธีการจัดทำบทคัดย่อของ PROFESSIONALDATAS

PROFESSIONALDATAS ดำเนินการ จัดทำบทคัดย่อ และ แปลบทคัดย่อ โดยนักแปลที่แปลงานวิชาการที่มีความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง  มีพื้นฐานของการทำงานวิจัยทุกระดับ สามารถเลือกเนื้อหาของงานวิจัยเพื่อการนำเสนอในรูปแบบของ บทคัดย่อ หรือ บทสรุปผู้บริหาร ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสำหรับการอ่านที่เข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว

เราเลือกใช้เนื้อหาและคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนบทคัดย่อ และ ทำบทคัดย่อ ที่สละสวย ถูกต้อง สั้น กระชับ ได้ใจความ ดังนั้นเมื่อจะแปลบทคัดย่อจาภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เราไม่มีการใช้โปรแกรมแปลบทคัดย่อ ด้วยโปรแกรมแปลใดๆทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง   ทั้งนี้หากท่านใดที่ต้องการตัวอย่างการแปลบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น สามารถสอบถามจากทางเราได้ เราจะส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลที่เราจัดทำขึ้นที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ให้ หรือจะขอแปลจากงานจริงก็ได้ เราจะแปลให้ดูก่อนบางส่วน เพื่อประกอบการพิจารณา

ทำไมต้องเลือกทีมเราสำหรับ รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ

1. เราคือเครือข่ายบุคลากรมืออาชีพระดับปริญญาเอกและโท จำนวนมาก สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ไม่ส่งงานต่อ เริ่มทำงานได้ทันที
3. งานเสร็จเร็ว ทันเวลา

4. รับผิดชอบการแก้ไข

วิธีการต่อต่อใช้บริการจัดทำบคัดย่อ และแปลบทคัดย่อ

แปลบทคัดย่อกับเราได้ที่ [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบ Double Check โดยเจ้าของภาษาก่อนส่งให้กับลูกค้าทุกชิ้นงาน ไวยากรณ์ถูกต้อง แปลบทคัดย่อmujใช้ได้จริง สามารถตีพิมพ์วารสารระดับโลก เช่น SCOPUSและ ISI ได้โดยไม่ติดปัญหา

สอบถามโทรศัพท์และไอดีไลน์ 087-008-1033

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. การเขียนบทคัดย่อ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำบทคัดย่อ รับเขียนบทคัดย่อ