หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ MBA การจัดการ

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ  หัวข้อวิจัยMBAการจัดการ ก่อนที่จะไปถึงแนวคิดและเทคนิคการตั้งชื่อหรือการเลือกชื่อเรื่อง หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ  การปูพื้นเกี่ยวกับแนวคิดของการเรียนการศึกษา ในหลักสูตร MBA จะทำให้สามารถต่อยอดไปสู่การเลือกหัวข้อวิจัยด้านการจัดการที่เหมาะสมได้ MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration หรือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในสายงานด้านธุรกิจ และการบริหาร การเรียนต่อ MBA ไม่เพียงแค่มีประโยชน์ทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานในสายงานด้านการบริหาร ทั้งผู้ที่ทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ คณะรัฐบาลอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร MBA จะมีวิชาเรียนหลักที่จำเป็นต้องเรียน คือ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ และการเงิน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเรียนหลักสูตรนี้จะอยู่ที่ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เราเลือกเรียนนั่นเอง การเรียนหลักสูตร MBA มีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้ 1.ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เชี่ยวชาญหลายด้านอย่างลึกซึ้ง 2.ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เรียนมาไปแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้กับงานได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น  การจัดการเวลา การบริการจัดการ เป็นต้น 4.ช่วยให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมไปถึงการได้พบผู้คนใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี …

หัวข้อวิจัยด้านการจัดการ MBA การจัดการ Read More »