สอนทำspss

สอนทำSPSS รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS รับสอนการวิเคราะห์ข้อมูลSPSS  สอนทำSPSS สอนการใช้โปรแกรมSPSS โดยนักสถิติและมีประสบการณ์วิจัยมากกว่า 15 ปี โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยทุกประเภท ทั้งงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์  รวมไปถึงงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ปฏิบัติการบนระบบวินโดวส์ (Windows) สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่ายดายไม่ยุ่งยาก และครอบครอบสถิติ/แบบจำลอง ต่างๆ จำนวนมาก ทำให้ SPSS เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการ การทำวิจัย รวมไปถึงการทำงานในแวดวงธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางหรือแผนงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอนการวิเคราะห์ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ ขั้นกลาง รวมถึง  การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ SPS  เพื่อการวิเคราะห์จำแนกกล่ม ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis และ Cluster Analysis การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์สมการถดถอย  ในรูปแบบของการถดถอย  แบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) การประมวลผล  SPSS ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) …

สอนทำspss Read More »