วิจัยการเงิน หลักทรัพย์

การทำวิทยานิพนธ์ วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ แนวคิดพื้นฐาน ไอเดีย กระบวนการทำวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ สาขาการเงิน หัวข้อวิจัย วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ วิจัยป.โท การเงิน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาเล่าเรียน ในหลักสูตรด้านการเงิน ของคณะบริหารธุรกิจ หรือ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  รวมไปถึงหลักสูตร วิทยาศาสตร์การเงิน  วิศวกรรมการเงิน การที่จะทำวิจัยการเงินได้  ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระในหลักสูตที่เรียนอย่างละเอียดลึกซึ้ง ทั้งการเงินธุรกิจ การเงินองค์กร และความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและตลาดเงิน   ก่อนเริ่มกำหนดชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัยต้องสำรวจตัวเองว่าอยากทำหรือสนใจหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรืออาจจะทำงานอยู่ในเนื้อหาที่มีความถนัด  เช่น ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หลักทรัพย์  สินเชื่อ ฯลฯ วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด  สำหรับการทำวิจัยป.โท วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขา การเงิน การทำวิจัยการเงินหากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน มักจะศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน และ ความผันผวน (Volatility)  เช่น การศึกษาความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ แนวคิดพื้นฐาน …

วิจัยการเงิน หลักทรัพย์ Read More »