ตัวอย่างแผนธุรกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ   แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค รูปแบบ การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิด และ ความหมายเบื้องต้นเสียก่อน ดังนี้ แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึง แผนการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ต่างๆ เหล่านั้นได้  ตลอดจน ข้อจำกัด ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินการด้วย แผนธุรกิจจะรวมถึงรายละเอียดแผนการขายการตลาด แผนการเงิน  และ แผนการปฏิบัติการ  หลายคนอาจจะมองแผนธุรกิจว่าเป็นแค่เอกสารที่ทำส่งอาจารย์ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจในการประกอบการทำธุรกิจด้วย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องคิดแผนหรือวิธีทำธุรกิจคร่าวๆไว้ก่อนอยู่แล้ว (แต่อาจจะไม่ได้มีการจัดเรียงเอกสารไว้เรียบร้อยเหมือนตอนส่งอาจารย์) หรือหากคุณอยากขอเงินลงทุนเพิ่มจากธนาคาร คุณก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง การเขียนแผนธุรกิจ ที่น่าสนใจ แผนธุรกิจ ตุ๊กตาเอกลักษณ์ ช้างไทย ธุรกิจเทียนสมุนไพรไทย นิตยสาร สำหรับผู้ชาย คลินิก สำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจผักผลไม้เพื่อสุขภาพ แผนธุรกิจ (Business Plan) การเขียนแผนธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เห็นโครงสร้างและรายละเอียดที่สำคัญของดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน แผนธุรกิจ …

ตัวอย่างแผนธุรกิจ Read More »