การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัย การสืบค้นวิทยานิพนธ์ การสืบค้นงานวิจัย สืบค้นวิจัยปริญญาโท วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก การสืบค้นดุษฎีนิพนธ์ การสืบค้นวิทยานิพนธ์ หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการสืบค้นวิทยานิพนธ์ การสืบค้นงานวิจัย สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยประเภทต่างๆ จะอาศัยวิธีการเช่นเดียวกันกับ การสืบค้นสารสนเทศ กล่าวคือ เลือกประเภทเอกสาร และ เครื่องมือสำหรับสืบค้น วางแผนการสืบค้น ได้แก่ กำหนดคำค้น (Keyword) จากหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือหัวข้อวิจัยที่ต้องการ  และ กำหนดเทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยที่สำคัญ ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยของไทย ครอบคลุมวิทยานิพนธ์เต็มเล่มและบทความวิจัยบางส่วนทุกสาขา   เป็นฐานข้อมูลวิจัยที่ใช้งานได้จริง  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้มาก ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ที่ทีม รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ และ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องใช้อย่างมาก ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา เอก มากกว่า […]

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Read More »