วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์

วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ แนวคิด ไอเดีย วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์  วิจัยด้านโลจิสติกส์   ที่น่าสนใจในปัจจุบัน สำหรับ การเรียนในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ และ  วิศวกรรมโลจิสติกส์  (Topic in the Thesis and Research for Logistics Engineering) Order management/Customer service การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า Packaging การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Material handling การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า Transportation/Mode of transportations (Domestic & International) การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, facility) การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า Inventory control […]

วิทยานิพนธ์โลจิสติกส์ Read More »