ตัวอย่างแผนธุรกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ  

แนวคิดพื้นฐาน เทคนิค รูปแบบ การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ควรเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิด และ ความหมายเบื้องต้นเสียก่อน ดังนี้

แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงเป้าหมายของธุรกิจ รวมไปถึง แผนการกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ต่างๆ เหล่านั้นได้  ตลอดจน ข้อจำกัด ทรัพยากร และระยะเวลาในการดำเนินการด้วย แผนธุรกิจจะรวมถึงรายละเอียดแผนการขายการตลาด แผนการเงิน  และ แผนการปฏิบัติการ 

หลายคนอาจจะมองแผนธุรกิจว่าเป็นแค่เอกสารที่ทำส่งอาจารย์ในห้องเรียน อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงเราก็จำเป็นต้องใช้แผนธุรกิจในการประกอบการทำธุรกิจด้วย หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องคิดแผนหรือวิธีทำธุรกิจคร่าวๆไว้ก่อนอยู่แล้ว (แต่อาจจะไม่ได้มีการจัดเรียงเอกสารไว้เรียบร้อยเหมือนตอนส่งอาจารย์) หรือหากคุณอยากขอเงินลงทุนเพิ่มจากธนาคาร คุณก็จำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง การเขียนแผนธุรกิจ ที่น่าสนใจ

 1. แผนธุรกิจ ตุ๊กตาเอกลักษณ์ ช้างไทย
 2. ธุรกิจเทียนสมุนไพรไทย
 3. นิตยสาร สำหรับผู้ชาย
 4. คลินิก สำหรับผู้สูงอายุ
 5. ธุรกิจผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

แผนธุรกิจ (Business Plan)

 • การเขียนแผนธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เห็นโครงสร้างและรายละเอียดที่สำคัญของดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน
 • แผนธุรกิจ ทำให้คาดการณ์หรือพยากรณ์รายได้จากการดำเนินธุรกิจและการลงทุน
 • แผนธุรกิจทำให้สามารถพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
 •  การเขียนแผนทำให้สามารถคาดการณ์กำไรขาดทุนได้แบบคร่าวๆ
 • การเขียนแผนธุรกิจที่ดี สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นของเจ้าของธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางาแผนและบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SWOT ANALYSIS และ TOWS Matrix

 • SWOT ANALYSIS
 •  อธิบาย SWOT ง่ายที่สุดคือ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  รู้เขาคือรู้สภาพการณ์ภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้รวมถึงคู่แข่ง  ส่วนรู้เราคือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรของเราเอง ซึ่งเป็นส่วนที่เราควบคุมได้
 • ดังนั้น   SWOT คือการ การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ว่าตัวเราเป็ฯเป็นอย่างไร และวิเคราะห์  สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอก
 • เมื่อเรารู้เขา(ภายนอก)และรู้เรา(ภายใน) ย่อมทำให้เราทราบแนวทางประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการวางแผนหรือการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้  ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญของ SWOT ANALYSIS
 • TOWS Matrix

 

 

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ตัวอย่างแผนธุรกิจ
รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ตัวอย่างแผนธุรกิจ

อ้างอิง

 1. รับทำวิจัย
 2. รับทำวิทยานิพนธ์
 3. รับทำวิจัย
 4. ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์
 5. วิจัยmba
 6. รายชื่อวิจัยป.เอก
 7. เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ
 8. เทคนิคแผนธุรกิจ

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss บทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย